College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. Het treedt op als bevoegd gezag en bestuurt de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen. Elk van de rectoren en directeuren van de scholen legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

Het CvB bestaat uit twee leden, te weten de heer drs. C.J. Elsinga (voorzitter) en de heer drs. M.G.M. de Haas (lid).

  Kees Elsinga

  De voorzitter heeft in het bijzonder onderstaande portefeuilles:  
  - Onderwijsbeleid
  - Personeelsbeleid
  - Externe representatie

  Mark de Haas

  Het lid heeft in het bijzonder onderstaande portefeuilles:
  - Financiën en personeelsformatie
  - Huisvesting en facilitaire zaken
  - ICT

Als u contact op wilt nemen met het College van Bestuur kunt u dit telefonisch doen via het secretariaat, tel. 035 692 67 00 of via het sturen van een e-mail naar info@gsf.nl.