Historie

De Stichting Gooise Scholen Federatie (met momenteel 8 scholen) is opgericht op 1 augustus 1995. De GSF is voortgekomen uit:

  • de St. Jan scholengemeenschap uit Laren
  • de Fontein Mavo uit Bussum
  • het Goois Lyceum uit Bussum
  • Scholengemeenschap Huizermaat uit Huizen
  • het A. Roland Holst College uit Hilversum en
  • de Technische School Kerkelanden uit Hilversum.

Grondslag
De grondslag is algemeen bijzonder. Bij de oprichting waren De Fontein (voorheen: Fontein Mavo) en het Goois Lyceum al verenigd in de Stichting Gooise Scholengemeenschap, een stichting op algemeen bijzondere grondslag. Scholengemeenschap Huizermaat en het A. Roland Holst College waren openbare scholen met als bevoegd gezag de gemeenten Huizen respectievelijk Hilversum. De St. Jan scholengemeenschap was een katholieke school en de T.S. Kerklanden een school op algemeen bijzondere grondslag.

Verdere ontwikkeling
De Fontein, het Goois Lyceum, Scholengemeenschap Huizermaat en het A. Roland Holst College maken nog steeds in ongewijzigde vorm deel uit van de GSF.

De T.S. Kerkelanden en de St. Jan scholengemeenschap zijn tijdens de fusiebesprekingen samengevoegd tot College De Brink. Deze nieuwe school vond onderdak op het terrein van de St. Jan scholengemeenschap in Laren. In augustus 1998 kwam de Delta scholengemeenschap uit Bussum erbij. Deze school is eerst functioneel samengevoegd met College De Brink en bij het gereedkomen van de nieuwbouw in 2001 daadwerkelijk naar Laren verhuisd.

Een onderdeel van de Delta scholengemeenschap was de Internationale Schakelklas (ISK). Deze school bleef als functionele eenheid op een aparte locatie in Bussum gehuisvest (na augustus 2005 in Hilversum en na januari 2008 in Asielzoekerscentrum Crailo). Onder de naam ‘ISK Het Gooi’ is de school vervolgens ingevoegd bij College De Brink in Laren en per 1 augustus 2012 tijdelijk ook gehuisvest in College De Brink in afwachting van een definitieve locatie. In augustus 2014 is de nieuwbouw, gelegen naast College De Brink, geopend.

Besprekingen met scholen voor voortgezet speciaal onderwijs hebben in 2000 geleid tot het toetreden van de Prof. Dr. G. Heijmansschool uit Hilversum. Deze school voor moeilijk lerende kinderen (mlk) is toen omgezet in een school voor praktijkonderwijs. Vervolgens zijn op 1 augustus 2001 de twee scholen van de Jakobus Bakker Stichting uit Hilversum erbij gekomen: de Catharina Bakker-Bos school en de Jakobus Bakker school. Dit waren scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom). Tussen 2001 en 2006 vormden de drie scholen samen de Scholengemeenschap Laapersveld, voor praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). In 2006 is SG Laapersveld gesplitst. Het lwoo-deel is overgeheveld naar CVO 't Gooi en daar samengevoegd met de Stimulans. Het maakt nu deel uit van College De OpMaat. Het praktijkonderwijs vormt samen met De Wissel (afkomstig van CVO 't Gooi) één school voor praktijkonderwijs. Dit is de Gooise Praktijkschool, onderdeel van de GSF.

Op 1 augustus 2002 is het Casparus College uit Weesp toegetreden. Deze brede scholengemeenschap met vmbo (theoretisch en beroepsgericht), havo, vwo en tweetalig vwo was toen gevestigd op twee locaties in Weesp. De locatie Amstellandlaan is nu het Vechtstede College (vmbo theoretische leerweg, havo, vwo en tweetalig vwo). Aan de Talmastraat staat het Casparus College (beroepsgerichte leerwegen in het vmbo).

GSF: compleet en kleinschalig
Het doel van de samenvoegingen en herschikkingen was een evenwichtig aanbod van onderwijs op algemeen bijzondere grondslag in de regio. Waar zinvol is hiervoor samenwerking gezocht met andere partijen. Momenteel verzorgen de 8 scholen van de GSF verspreid over 5 gemeenten gezamenlijk alle opleidingstypen. Kenmerkend is de relatieve kleinschaligheid van de scholen: groot genoeg om een gezonde organisatie te zijn, maar klein genoeg om de menselijke maat te garanderen.