Jaarverslag

Jaarlijks stelt de Gooise Scholen Federatie een jaarverslag op volgens de 'Regeling Jaarverslaglegging Onderwijs' van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hieronder treft u de meest recente jaarverslagen aan.

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011