Medezeggenschap

In de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) hebben vertegenwoordigers van alle scholen van de GSF zitting.

namens De Fontein:
vacature, vertegenwoordiger personeelsgeleding
Titus Kramer, vertegenwoordiger ouder-/leerlinggeleding

namens het Goois Lyceum:
Paul Drapers, vertegenwoordiger personeelsgeleding
Ulla Gottschalch, vertegenwoordiger personeelsgeleding
Jannerieke Hommenga, vertegenwoordiger ouder-/leerlinggeleding
Tim van der Linden, vertegenwoordiger ouder-/leerlinggeleding
Willemijn Verschuren, vertegenwoordiger ouder-/leerlinggeleding

namens SG Huizermaat:
Gert Boxem, vertegenwoordiger personeelsgeleding
Niek Tabak, vertegenwoordiger personeelsgeleding
Boris Koehoorn, vertegenwoordiger ouder-/leerlinggeleding
Henk Lamsma, vertegenwoordiger ouder-/leerlinggeleding

namens College De Brink:
Lisette van den Beld, vertegenwoordiger personeelsgeleding
Cees van Uden, vertegenwoordiger personeelsgeleding
Sandra Hoekstra, vertegenwoordiger ouder-/leerlinggeleding
Emma Kan, vertegenwoordiger ouder-/leerlinggeleding

namens het Casparus College:
Willem Liefting, vertegenwoordiger personeelsgeleding
vacature, vertegenwoordiger ouder-/leerlinggeleding

namens het Vechtstede College:
Erik van Neer, voorzitter, vertegenwoordiger personeelsgeleding
Guus Harms, vertegenwoordiger personeelsgeleding
Marcel van Maanen, vertegenwoordiger ouder-/leerlinggeleding
Belle van Zuilen, vertegenwoordiger ouder-/leerlinggeleding

namens de Gooise Praktijkschool:
Tanja Bijl, secretaris, vertegenwoordiger personeelsgeleding
vacature, vertegenwoordiger ouder-/leerlinggeleding

namens het A. Roland Holst College:
Daan Thomas, vertegenwoordiger personeelsgeleding
Peter Boonstra, vertegenwoordiger personeelsgeleding
Loek Gorter, vertegenwoordiger ouder-/leerlinggeleding
Ghizlan Achbari,vertegenwoordiger ouder-/leerlinggeleding

namens de Onderwijs Ondersteunende Dienst:
Astrid Sprakel, vertegenwoordiger personeelsgeleding

Verslaglegging:
Nicolette Meurs

Contact met leden van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad loopt via het secretariaat van de Gooise Scholen Federatie.

Adres:
Secretariaat GMR
p/a Gooise Scholen Federatie
Postbus 50
1400 AB Bussum
T 035 692 67 00
E info@gsf.nl