Raad van Toezicht

De stichting kent een Raad van Toezicht die tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de gang van zaken binnen de stichting. De taken van RvT en CvB zijn specifiek omschreven in de Statuten en het Bestuursreglement. In het Bestuursreglement wordt ook de verhouding geregeld tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht van de stichting Gooise Scholen Federatie bestaat per 21 november 2016 uit de volgende personen:

  • Dhr. prof. dr. P.R.J. SimonsĀ - voorzitter
  • Mw. drs. M.D. Wittebol - vice voorzitter
  • Dhr. drs. M. Harms
  • Mw. L.M. Tijhaar
  • Dhr. B.W.R.M. Bruijns

Contacten met leden van de Raad van Toezicht lopen via het secretariaat van de Gooise Scholen Federatie.

Adres:
Raad van Toezicht
p/a Gooise Scholen Federatie
Postbus 50
1400 AB Bussum
T 035 692 67 00
E info@gsf.nl