Wat is de GSF?

Gooise Scholen Federatie
Acht scholen voor voortgezet onderwijs in de Gooi en Vechtstreek, ieder met een eigen gezicht. We vinden elkaar in onze missie en kernwaarden. We inspireren elkaar en leren van elkaar. Met elkaar geven we vorm aan betekenisvol leren.

Praktische voordelen
De acht scholen van de GSF vinden elkaar in hun visie en motivatie. Ze inspireren elkaar op onderwijskundig gebied. Maar we zoeken ook praktische voordelen. Als het gaat om personeel, financiën, faciliteiten en ICT, voeren wij gemeenschappelijk beleid. Op financieel terrein boeken we efficiencyvoordelen. Daardoor hebben we bijvoorbeeld meer mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering en moderne arbeidsvoorwaarden. Onze financiële positie is solide en gezond. Nagenoeg al onze gebouwen zijn nieuw of vernieuwd.

Voor onze leerlingen is er nog een belangrijk voordeel: bij door- en afstroom kunnen zij in principe bij een andere GSF-school terecht. Een gemakkelijke overstap bevordert een kansrijke schoolloopbaan.

Acht scholen
Al onze scholen hebben binnen de GSF veel ruimte voor een eigen profiel. Vooral op onderwijskundig gebied kiezen we bewust voor ruime kaders. Onze scholen hoeven niet op elkaar te lijken. Ze hoeven ook niet per se te verschillen. Waar het om gaat, is dat ze aansluiten bij hun leerlingen en hun omgeving. Iedere GSF-school heeft wel een plus, iets extra’s dat de aantrekkelijkheid van de school vergroot.

Klik op het logo van de school voor meer informatie.