Betekenisvol leren

Wij willen dat ons onderwijs ertoe doet. Het motiveert jongeren als leren meer betekenis krijgt. Het stimuleert ze om het beste uit zichzelf te halen, zowel intellectueel als sociaal en emotioneel. Leren met hoofd, hart en handen: de beste voorbereiding op hun toekomst.

Onze ambitie is dat leerlingen op onze scholen bovengemiddelde resultaten halen. We willen dat zij beter scoren dan leerlingen van vergelijkbare scholen in de regio en in de rest van het land. Resultaten zijn belangrijk: ze vormen de sleutel tot succes in een vervolgopleiding en op de arbeidsmarkt.

Maar leren dat écht betekenis heeft, reikt verder dan cijfers, PISA-scores en Inspectierapporten. Betekenisvol leren is leren met hoofd, hart en handen. Het sluit aan bij de individuele behoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren. Het bereidt ze voor op hun toekomstige plaats in onze dynamische maatschappij: niet alleen intellectueel, juist ook sociaal, emotioneel en cultureel. Onze maatschappij vraagt veel van mensen. Creativiteit en innovatiekracht, samenwerken en communiceren. Een kritische houding ten opzichte van jezelf en je omgeving. En vooral ook het vermogen jezelf een leven lang te blijven ontwikkelen.

Daarom brengen we in ons onderwijs de komende jaren de samenleving dichterbij. We halen als het ware de buitenwereld naar binnen, door de projecten die we doen, de invalshoeken die we kiezen, de samenwerkingsverbanden die we aangaan. Zo krijgt leren voor jongeren veel meer betekenis. En dat heeft naar onze vaste overtuiging een positieve uitwerking op hun motivatie en daarmee op hun resultaten.

Al onze scholen geven de komende jaren vorm aan betekenisvol leren. Hoe dit eruitziet, zal verschillen. Dat past ook bij de GSF. Onze scholen hebben de ruimte voor een eigen onderwijskundig profiel. Ze stemmen dat af op de behoeften van hun leerlingenpopulatie en omgeving. Betekenisvol leren zal die profielen de komende jaren verder inkleuren. Dat maakt onze scholen herkenbaar.