Kernwaarden

De missie van de GSF heeft in essentie veel te maken met onze grondslag; een grondslag die gemeenschappelijk is voor alle GSF-scholen. Op basis van deze grondslag stellen we een aantal kernwaarden centraal.

Deze vormen een leidraad bij besluiten en dagelijks handelen.

Het gaat om:

1. Vertrouwen en Optimisme:
je hebt de ambitie om je capaciteiten te ontplooien
je kunt verantwoordelijkheid (leren) dragen
je krijgt ruimte om nieuwsgierig te zijn en te onderzoeken

2. Relatie en Dialoog:
je gaat bindingen aan: met de ander en met de omgeving
je draagt bij aan een open en eerlijk klimaat  
je geeft ruimte voor opvattingen van anderen
je lost problemen op door deze te benoemen en te bespreken

3. Respect en Veiligheid:
je wordt gekend en doet ertoe
je mag je kwetsbaar opstellen
je bent integer

4. Professionaliteit en Leiderschap (van onze collega’s)
je hebt de ambitie leerlingen te ondersteunen bij hun ontwikkeling naar volwassenheid
je stelt hoge standaarden in je functioneren: in je vak en in de samenwerking met collega’s, ouders en leerlingen
je stelt je ondernemend op, in een open cultuur, in het vertrouwen dat daarin ieder optimaal tot zijn recht komt en handelt in het belang van de school
je durft verantwoordelijkheid te nemen en legt verantwoording af

Deze kernwaarden zijn leidend in ons gedrag en in onze omgang met elkaar maar ook bij onze voortdurende bezinning op hetgeen wij leerlingen meegeven voor hun toekomst. Deze bezinning is gewenst gezien het hoge tempo van veranderingen in de samenleving.