Kwaliteit van het onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs staat stevig op de politieke agenda. Ook de GSF heeft kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel staan. De GSF heeft in haar meerjarenplan als één van de ambities geformuleerd om te streven naar een bovengemiddelde kwaliteit op haar scholen.
Dit begrip kwaliteit vraagt om een nadere uitwerking.
Onze visie is dat de kwaliteit van het onderwijs meer omvat dan de klassieke Inspectieachtige opbrengsten of indicatoren.
Hoe verschillend onze 8 scholen ook zijn; we vinden elkaar in het feit dat we kwaliteit definiëren met de volgende 5 domeinen:

 • Onderwijsvisie
 • Leeromgeving
 • Onderwijsopbrengsten
  • kwantitatief
  • kwalitatief
 • Tevredenheid
  • leerlingen
  • ouders
  • vervolgonderwijs en arbeidsmarkt
 • Relatie met de ouders

Bij het opstellen van een zelfevaluatie door de school, in onze systematiek van interne visitaties en in gesprekken tussen schoolleiding en College van Bestuur hanteren we deze domeinen