Verantwoording

De GSF vervult een maatschappelijke opdracht die meer omvat dan examenresultaten. Wij verzorgen toekomstgericht onderwijs dat leerlingen goed voorbereidt op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt, alsmede op een actieve deelname aan het maatschappelijk leven. Wij ontvangen daarvoor financiering uit publieke gelden. We vinden het dan ook noodzakelijk om ons in het openbaar te verantwoorden. Daarbij vatten we het begrip verantwoording ruim op: niet alleen een financiƫle verantwoording, maar ook een toelichting hoe we omgaan met de ons toevertrouwde middelen.

Naast de zgn. verticale verantwoording naar ministerie en inspectie maakt de GSF daarom ook werk van horizontale verantwoording. Dat doen we door actief te participeren in projecten als Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas. Maar ook met de jaarlijkse uitgave van het GSF Magazine.