'Het mooiste is dat je leerlingen naar zichzelf leert kijken'

Eva Lipke, leerkracht algemeen vormende vakken op de Gooise Praktijkschool, geeft samen met een collega leerlingen inzicht in hun gedrag.

'Het belangrijkste vind ik dat ze durven'

David de Geus, docent muziek aan het Goois Lyceum, schept een klimaat waarin leerlingen hun plankenkoorts overwinnen.

'Het werkt, ook in het vmbo!'

Menne Meijs, docent op De Fontein, geeft haar lessen Engels helemaal in het Engels.

'Ik houd van een beetje reuring'

Docent Engels Pesia Timesela werd door leerlingen gekozen tot 'beste docent van het Caspars College' in 2012. Tijdens het kerstgala kreeg hij de wisselbeker uitgereikt.


'De leerlingen stralen'

Tijdelijk sectieleider kunst & cultuur Anne de Vilder leidde project Troje, een pilot voor leerljaar 1 op het kunst- en cultuurplein van College De Brink. Op 20 maart was de voorstelling.

De trainer & de cursist

Ervaren docent Jan de Kock van het Vechtstede College verzorgt aan de GSF Academie de training Praktisch Lesgeven. Beginnende docenten krijgen handvatten om een werkbare orde in de klas te krijgen. Docent Paul Spelde van De Fontein was een van de deelnemers.