Arbeidsvoorwaarden

De GSF kent naast de CAO een aantal gunstige eigen secundaire arbeidsvoorwaarden:

  • Nieuwe medewerkers ontvangen in plaats van één jaar, twee jaar de hoge reiskostenvergoeding.
  • De verhuiskostenregeling wordt ruimer toegepast dan conform de CAO.
  • Via de Gooise Scholen Federatie kunt u gebruik maken van collectieve schadeverzekeringen via Centraal Beheer Achmea.
  • Medewerkers kunnen opleidingen volgen bij de GSF Academie.

Bij de GSF is de invoering van de functiemix meer dan een salarisronde. Docenten krijgen de ruimte om interessant en uitdagend werk te combineren met meer verantwoordelijkheid en een passende beloning. Al jaren is er een grote behoefte aan loopbaanmogelijkheden voor docenten. Die kansen zijn er nu! Het aantal LC- en LD-functies bij de GSF groeit de komende tijd sterk. Parallel daaraan maken we de omslag naar resultaatgericht werken. Belangrijk is ons nieuwe functiebouwwerk. In de functiebeschrijving voor docenten op LB-, LC- en LD-niveau hebben we vele mogelijke rollen beschreven. Bij elke functie vermelden we nadrukkelijk de bijbehorende rol. Zo wordt helder wat een individuele docent aan ons onderwijs kan bijdragen. Over bijdrage en resultaat praten we vervolgens één-op-één in de gesprekscyclus. Een voortdurende dialoog over wat er beter kan, en hoe. Dat hoort bij onze professionele cultuur: werken aan persoonlijke kwaliteit èn onderwijskwaliteit.

Belangrijke document: