GSF Academie

De GSF is meer dan een verzameling scholen. De GSF biedt onze medewerkers de ruimte om te netwerken en te professionaliseren. In dat kader past de GSF Academie; een platform voor deskundigheidsbevordering en (persoonlijke) ontwikkeling. Binnen de GSF Academie wordt een aantal praktische trainingen aangeboden voor de medewerkers op onze scholen. Deze trainingen worden zo veel mogelijk verzorgd door GSF-collega’s.