Sollicitatiecode

De Gooise Scholen Federatie kent een sollicitatiecode. Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

  • Een zorgvuldige selectieprocedure;
  • Voldoende informatie over de omvang en de inhoud van de op te dragen werkzaamheden en over de omstandigheden waaronder de functievervulling zal plaatsvinden;
  • Privacy, in het bijzonder ten aanzien van het vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke gegevens;
  • Een doelmatig verloop van de sollicitatieprocedure;
  • Het recht van klacht.

Klik hier voor de sollicitatiecode.