21e-eeuwse vaardigheden

Arc

Een kind gaat naar school om kennis en vaardigheden te leren die hij later nodig heeft. Maar welke vaardigheden heb je nodig in de toekomstige maatschappij? Wetenschappers hebben geprobeerd dat vast te stellen en zij zijn uitgekomen op elf competenties. Deze vaardigheden zijn gebundeld onder de noemer 21e-eeuwse vaardigheden.

Deze elf vaardigheden hebben allemaal te maken met omgaan met een ander, omgaan met de digitale wereld en met kritisch en creatief naar de wereld (en haar problemen) kijken. En natuurlijk is het vermogen dit goed te kunnen nu ook al belangrijk, maar we verwachten dat dit de komende jaren alleen maar meer wordt.

Van brugklas tot examenjaar

Wij vinden deze vaardigheden zo belangrijk, dat we ons onderwijs hierop ingericht hebben. In welk leerjaar een leerling ook zit en op welk niveau hij ook les krijgt, de 21e-eeuwse vaardigheden komen steeds weer terug. Hoe dat gebeurt, verschilt per niveau. Een paar voorbeelden:

  • Leerlingen in het reguliere onderwijsconcept werken elke week 4 lesuren aan een vakoverstijgend project. Hier komen de verschillende vaardigheden bij elkaar.
  • QUEST ’21-leerlingen werken in nagenoeg alle modules aan projecten en grotere opdrachten. Hier komen alle 21e-eeuwse vaardigheden ruimschoots aan bod. 
  • ICT-basisvaardigheden krijgen aandacht bij de meeste vakken, maar we hebben ook het vak informatica. Daarnaast werken inmiddels bijna alle leerlingen met een Chromebook. Sommigen werken met een MacBook. 
  • Het vergroten van de sociale en culturele vaardigheden gebeurt bij alle vakken. Bij de vakken Nederlands en maatschappij, maatschappijkunde, maatschappijleer en maatschappijwetenschap komt dit nog duidelijker naar voren. Bij QUEST ’21 gaan hier verschillende modules over.  
  • Alle leerlingen hebben in de onderbouw het vak Kunst. Daarbij maken ze kennis met de disciplines: beeldend, muziek, drama en dans. Ze kiezen waar ze zich in verdiepen. En als ze willen, kunnen ze examen doen Beeldend. Zo versterken we het creatief denken.
  • Zelfregulering is het vermogen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je werk, en bijvoorbeeld de verlokkingen van de mobiele telefoon te weerstaan. Dat is vanzelfsprekend continu een onderwerp van gesprek, zowel tijdens de mentorlessen en coaching als tijdens de vaklessen. Dit geldt ook voor samenwerken en communiceren, wat bij alle vakken in meer of mindere mate gebeurt. Bij QUEST ’21 gebeurt dit nog meer dan bij ons reguliere onderwijsconcept en Talentarhc.

Zo, en op vele andere manieren, zorgen we dat onze leerlingen goed voorbereid worden op de toekomstige maatschappij.