21e-eeuwse vaardigheden

Arc
21e-eeuwse vaardigheden

Een kind gaat naar school om kennis en vaardigheden te leren die hij later nodig heeft. Maar welke vaardigheden heb je nodig in de toekomstige maatschappij? Wetenschappers hebben geprobeerd dat vast te stellen en zij zijn uitgekomen op elf competenties. Deze vaardigheden zijn gebundeld onder de noemer 21e-eeuwse vaardigheden.

Deze elf vaardigheden hebben allemaal te maken met omgaan met een ander, omgaan met de digitale wereld en met kritisch en creatief naar de wereld (en haar problemen) kijken. En natuurlijk is het vermogen dit goed te kunnen nu ook al belangrijk, maar we verwachten dat dit de komende jaren alleen maar meer wordt.

Van brugklas tot examenjaar

Wij vinden deze vaardigheden zo belangrijk, dat we ons onderwijs hierop ingericht hebben. In welk leerjaar een leerling ook zit en op welk niveau hij ook les krijgt, de 21e-eeuwse vaardigheden komen steeds weer terug. Hoe dat gebeurt, verschilt per niveau. Een paar voorbeelden:

  • Alle leerlingen werken elke week 4 lesuren aan een vakoverstijgend project. Hier komen de verschillende vaardigheden bij elkaar. QUEST-leerlingen werken aan meerdere van dat soort projecten per week. 
  • ICT-basisvaardigheden krijgen aandacht bij de meeste vakken, maar we hebben ook de vakken computing en Kunst en de computer. Daarnaast werken de leerlingen van klas 1, 2 en 4 met een Chromebook. In de andere leerjaren wordt ook vaak met een laptop of iPad gewerkt.
  • Om te werken aan de sociale en culturele vaardigheden geven we (verdeeld over de leerjaren en niveaus) de vakken Nederlands en maatschappij, maatschappijkunde, maatschappijleer en maatschappijwetenschap.
  • Alle leerlingen kunnen examen doen in Art&Design. Ook Art&Sound is een examenvak bij ons. Zo versterken we het creatief denken.
  • Zelfregulering is het vermogen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je werk, en bijvoorbeeld de verlokkingen van de mobiele telefoon te weerstaan. Dat is vanzelfsprekend continu een onderwerp van gesprek, zowel tijdens de mentorlessen en coaching als tijdens de vaklessen. Dit geldt ook voor samenwerken en communiceren, wat bij alle vakken in meer of mindere mate gebeurt.

Zo, en op vele andere manieren, zorgen we dat onze leerlingen goed voorbereid worden op de toekomstige maatschappij.