21e-eeuwse vaardigheden

Arc
21e-eeuwse vaardigheden

Een kind gaat naar school om kennis en vaardigheden te leren die hij later nodig heeft. Maar welke vaardigheden heb je nodig in de toekomstige maatschappij? Wetenschappers hebben geprobeerd dat vast te stellen en zij zijn uitgekomen op elf competenties. Deze vaardigheden zijn gebundeld onder de noemer 21e-eeuwse vaardigheden.

Deze elf vaardigheden hebben allemaal te maken met omgaan met een ander, omgaan met de digitale wereld en met kritisch en creatief naar de wereld (en haar problemen) kijken. En natuurlijk is het vermogen dit goed te kunnen nu ook al belangrijk, maar we verwachten dat dit de komende jaren alleen maar meer wordt.

Op het Roland Holst hebben we zes van de competenties als onze speerpunten benoemd. Dat zijn de sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering (zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen), creatief denken, ICT-basisvaardigheden, communiceren en samenwerken. Deze competenties krijgen nog meer aandacht dan de andere vijf.


Van brugklas tot examenjaar

Wij vinden deze vaardigheden zo belangrijk, dat we in ieder leerjaar en op ieder niveau er aandacht aan besteden. Hoe dat gebeurt, verschilt per niveau. Een paar voorbeelden:

  • In de brugklassen mavo/havo, havo en havo/vwo geven we bijvoorbeeld het vak 21st century skills. Hierin komen de verschillende vaardigheden in grote projecten bij elkaar. In het vwo gebeurt dat ook, maar dan bij het vak wetenschapsoriëntatie. Op QUEST gebeurt iets vergelijkbaars bij het vak QUEST-Master.
  • Om te werken aan de sociale en culturele vaardigheden geven we (verdeeld over de leerjaren en niveaus) de vakken taal en maatschappij, Nederlands en maatschappij, maatschappijkunde, maatschappijleer en maatschappijwetenschap.
  • ICT-basisvaardigheden krijgen aandacht bij de meeste vakken, maar we hebben ook het vak computing in de havo en het havo/vwo. Daarnaast werken alle brugklasleerlingen met een Chromebook. Ook op de andere niveaus wordt er regelmatig met een laptop of iPad geleerd.
  • Alle leerlingen kunnen examen doen in Art&Design. Ook Art&Sound is een examenvak bij ons. Zo versterken we het creatief denken.
  • Zelfregulering is het vermogen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je werk, en bijvoorbeeld de verlokkingen van de mobiele telefoon te weerstaan. Dat is vanzelfsprekend continu een onderwerp van gesprek, zowel tijdens de mentorlessen als tijdens de vaklessen. Dit geldt ook voor samenwerken en communiceren, wat bij alle vakken in meer of mindere mate gebeurt.

In welk leerjaar een leerling ook zit en op welk niveau hij ook les krijgt, de 21e-eeuwse vaardigheden komen dus steeds weer terug. Dat gebeurt in de normale lessen en ook in de speciale vakken die zo kenmerkend voor onze school zijn. Zo zorgen we dat onze leerlingen goed voorbereid worden op de toekomstige maatschappij.