Aanmelden voor de eerste klas

Arc

Hoe wordt een leerling geplaatst in één van onze brugklassen?

In de procedure treft u belangrijke informatie aan over de toelating en plaatsing. Het is belangrijk dat u deze informatie leest voor u het aanmeldingsformulier invult.

Als u uw kind wilt aanmelden, kunt u gebruik maken van het digitale aanmeldingsformulier.

Schema toelatingsnormen 2021

 Schooladvies basisschool geeft toegang tot
 mavo (vmbo-t) of mavo/havo mavo/havo-brugklas
 havo havoklas of QUEST
 havo/vwo havo/vwo-brugklas of QUEST
 vwo vwo+ klas of QUEST

Leerlingen met een mavo/havo-advies kunnen op aanraden van de groep 8-leerkracht in de havo-klas geplaatst worden. Voor QUEST geldt dit niet.

Heeft uw kind behoefte aan extra ondersteuning vanwege een handicap of een diagnose, zoals ASS of AD(H)D, neemt u dan contact op met onze zorgcoördinator, mevrouw S. Bremekamp: sbremekamp@gsf.nl of via ons algemene nummer 035-7900800. 

Meer weten? Neem dan contact op met:

mw. A. Klop MSc

mw. A. Klop MSc

afdelingsleider vwo onderbouw
dhr. B.L. Roest BA

dhr. B.L. Roest BA

afdelingsleider havo onderbouw, havo/vwo, QUEST
mw. drs. U. Daglama-Sno

mw. drs. U. Daglama-Sno

afdelingsleider mavo
mw. S. Bremekamp

mw. S. Bremekamp

zorgcoördinator