Aanmelden voor de eerste klas

Arc

De officiële aanmeldingsperiode is voorbij.
Ben je uitgeloot bij een andere school en wil je je alsnog aanmelden? Dan kan dat weer vanaf dinsdag 8 maart 2022 15.00 uur.

Wil je eerst meer informatie over het A. Roland Holst College? Op maandag- en dinsdagavond kun je met je ouder(s) deelnemen aan een online ‘meet en greet’, waarin we informatie geven over de diverse mogelijkheden van het Roland Holst en je vragen kunt stellen. Daarnaast is er op dinsdag- en woensdagmiddag gelegenheid om onze schoolgebouwen te bekijken:

7 + 8 maart 19.30 uur: online ‘meet en greet’ Quest 21: link
7 + 8 maart 19.30 uur: online ‘meet en greet’ havo/vwo, havo/vwo sportklas, vwo: link 
8 + 9 maart v.a. 15.00 uur: rondleiding door onze gebouwen. Je kunt je inschrijven via deze link


Heb je hier nog vragen over? Neem dan even contact op met het secretariaat:

tel.: 035 – 7900800 (op werkdagen van 8.00 – 13.00 uur)
e-mail: info-arhc@gsf.nl

Hoe wordt een leerling geplaatst in één van onze brugklassen?

In de procedure treft u belangrijke informatie aan over de toelating en plaatsing. Het is belangrijk dat u deze informatie leest voor u het aanmeldingsformulier invult.

Als u uw kind wilt aanmelden, kunt u gebruik maken van het digitale aanmeldingsformulier.

Schema toelatingsnormen 2022

 Schooladvies basisschool geeft toegang tot
 mavo (vmbo-t) of mavo/havo mavo/havo-brugklas
 havo havo/vwo-brugklas, sportklas of QUEST ’21
 havo/vwo havo/vwo-brugklas, sportklas of QUEST ’21
 vwo vwo+ klas of QUEST ’21

Leerlingen met een mavo/havo-advies kunnen op aanraden van de groep 8-leerkracht in de havo-klas geplaatst worden. Voor QUEST geldt dit niet.

Heeft uw kind behoefte aan extra ondersteuning vanwege een handicap of een diagnose, zoals ASS of AD(H)D, neemt u dan contact op met onze zorgcoördinator, mevrouw S. Bremekamp: sbremekamp@gsf.nl of via ons algemene nummer 035-7900800. 

Meer weten? Neem dan contact op met:

dhr. B.L. Roest BA

dhr. B.L. Roest BA

afdelingsleider havo onderbouw, havo/vwo, QUEST
mw. drs. U. Sno

mw. drs. U. Sno

afdelingsleider mavo
mw. S. Bremekamp

mw. S. Bremekamp

zorgcoördinator