Aanmelden voor de eerste klas

Arc

Hoe wordt een leerling geplaatst in één van onze brugklassen?

In de procedure treft u belangrijke informatie aan over de toelating en plaatsing. Het is belangrijk dat u deze informatie leest voor u het aanmeldingsformulier invult.

Als u uw kind wilt aanmelden, kunt u gebruik maken van het digitale aanmeldingsformulier

Schema toelatingsnormen 2018

Schooladvies basisschool geeft toegang tot
mavo (vmbo-t) of mavo/havo mavo/havo-brugklas
havo havoklas of QUEST
havo/vwo havo/vwo-brugklas of QUEST
vwo vwo+ klas of QUEST

Leerlingen met een mavo/havo-advies kunnen op aanraden van de groep 8-leerkracht in de havo-klas geplaatst worden. Voor QUEST geldt dit niet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: 035-6247863 of info-arhc@gsf.nl

Zit je in groep 8? En heb je je aangemeld voor het Roland Holst of ga je dat binnenkort doen? Dan kun je je opgeven voor de cursus snel typen.

Meer weten? Neem dan contact op met:

mw. A.J. Lugtmeijer Mme

mw. A.J. Lugtmeijer Mme

teamleider vwo+ onderbouw
dhr. B.L. Roest BA

dhr. B.L. Roest BA

teamleider havo en havo/vwo onderbouw
mw. drs. S.D. Bakker

mw. drs. S.D. Bakker

teamleider mavo/havo onderbouw
dhr. P.G. Halma

dhr. P.G. Halma

teamleider QUEST