Aanmelden voor de eerste klas

Arc

Hoe wordt een leerling geplaatst in één van onze brugklassen?

In de procedure treft u belangrijke informatie aan over de toelating en plaatsing. Het is belangrijk dat u deze informatie leest voor u het aanmeldingsformulier invult.

Als u uw kind wilt aanmelden, kunt u gebruik maken van het digitale aanmeldingsformulier

Schema toelatingsnormen 2020

 Schooladvies basisschool  geeft toegang tot
 mavo (vmbo-t) of mavo/havo  mavo/havo-brugklas
 havo  havoklas of QUEST
 havo/vwo  havo/vwo-brugklas of QUEST
 vwo  vwo+ klas of QUEST

Leerlingen met een mavo/havo-advies kunnen op aanraden van de groep 8-leerkracht in de havo-klas geplaatst worden. Voor QUEST geldt dit niet.

Heeft uw kind behoefte aan extra ondersteuning vanwege een handicap of een stoornis, zoals ASS of AD(H)D, neemt u dan contact op met de zorgcoördinator, Mirjam van den Hoek: mvdhoek@gsf.nl of via ons algemene nummer 035-7900800. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: 035-7900800 of info-arhc@gsf.nl

Meer weten? Neem dan contact op met:

mw. A. Klop

mw. A. Klop

teamleider vwo onderbouw
dhr. B.L. Roest BA

dhr. B.L. Roest BA

afdelingsleider havo en havo/vwo onderbouw en afdelingsleider QUEST
mw. drs. U. Daglama-Sno

mw. drs. U. Daglama-Sno

afdelingsleider mavo
mw. M. van den Hoek

mw. M. van den Hoek

zorgcoördinator