Aanmelden voor de eerste klas

Arc

Hoe wordt een leerling geplaatst in één van onze brugklassen?

In de procedure treft u belangrijke informatie aan over de toelating en plaatsing. Het is belangrijk dat u deze informatie leest voor u het aanmeldingsformulier invult.

Als u uw kind wilt aanmelden, kunt u gebruik maken van het digitale aanmeldingsformulier

Schema toelatingsnormen 2019

 Schooladvies basisschool  geeft toegang tot
 mavo (vmbo-t) of mavo/havo  mavo/havo-brugklas
 havo  havoklas of QUEST
 havo/vwo  havo/vwo-brugklas of QUEST
 vwo  vwo+ klas of QUEST

Leerlingen met een mavo/havo-advies kunnen op aanraden van de groep 8-leerkracht in de havo-klas geplaatst worden. Voor QUEST geldt dit niet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: 035-6247863 of info-arhc@gsf.nl

Meer weten? Neem dan contact op met:

mw. A.J. Lugtmeijer Mme

mw. A.J. Lugtmeijer Mme

afdelingsleider vwo onderbouw
dhr. B.L. Roest BA

dhr. B.L. Roest BA

afdelingsleider havo en havo/vwo onderbouw en afdelingsleider QUEST
mw. drs. S.D. Bakker

mw. drs. S.D. Bakker

afdelingsleider mavo/havo onderbouw