Aanmelden voor 4 havo

Arc

Heb je je mavodiploma of ga je dat binnenkort halen op een andere school en wil je bij ons naar 4 havo?

Als je wilt overstappen van 4 mavo naar 4 havo, dan mag dat op voorwaarde dat:

 • er geen onvoldoendes staan op de lijst van het Centraal Examen en
 • het gemiddelde van de op helen afgeronde eindcijfers minstens 6,8 is en
 • je examen hebt gedaan in
  • wiskunde, nask1 en nask2 (als je kiest voor het profiel Natuur en Techniek)
  • wiskunde, biologie en nask2 (als je kiest voor het profiel Natuur en Gezondheid)
  • wiskunde en economie (als je kiest voor het profiel Economie en Maatschappij)
  • een moderne vreemde taal: Frans of Duits (als je kiest voor het profiel Cultuur en Maatschappij)

Informatie over vakken en andere handige tips staan hier.

Wil je bij ons in het nieuwe schooljaar starten, dan moeten we je helaas eerst op een wachtlijst zetten. We moeten namelijk eerst onze eigen leerlingen een plaatsje geven en daarna weten we pas of er nog plek is voor leerlingen van andere scholen. Dat weten we dus pas in de allerlaatste schoolweek.

Als je je wilt aanmelden, vraag dan aan (een van) je ouders of zij het digitale aanmeldingsformulier willen invullen, of doe het samen. Bij de bevestiging (die automatisch wordt verzonden na het invullen en opsturen) moet een duidelijke scan (.jpg of .pdf bestand) van het identiteitsbewijs (met achternaam en alle voornamen, geboortedatum en -plaats) van de aangemelde worden toegevoegd. Ook een scan van het laatste rapport/cijferoverzicht moet worden toegevoegd. Zodra je de cijferlijst van het schriftelijk eindexamen hebt, moet deze ook worden opgestuurd. 

Meer weten? Neem dan contact op met:

mw. ir. G. van Wasbeek

mw. ir. G. van Wasbeek

afdelingsleider havo bovenbouw