Contact tussen ouders en school

Arc

Op de middelbare school loopt u wellicht wat minder gemakkelijk binnen dan u op de basisschool deed. Dat neemt niet weg dat ook wij goede contacten tussen u en school heel belangrijk vinden.

In eerste instantie verloopt het contact via de docenten en de mentor van uw kind. U kunt hen via e-mail en telefoon bereiken. Een persoonlijk gesprek behoort vanzelfsprekend ook tot de mogelijkheden. Drie keer per jaar is er een ouderinformatieavond: aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond die over de algemene onderwerpen die voor uw kind gelden gaat en tijdens het schooljaar is er twee keer een persoonlijk gesprek met en over uw kind. Wij doen dit in de vorm van een Leerling-Ouder-Schoolgesprek

Als het nodig is of als u er behoefte aan hebt, kunt u ook contact opnemen met de teamleider. Omdat wij met kleine teams werken, kent hij of zij zijn leerlingen.

Website, nieuwsbrief en e-mail

Voor de dagelijkse zaken, zoals roosterwijzigingen, maar bijvoorbeeld ook voor het vakantiedagenoverzicht, gebruiken wij onze interne website. Daar vindt u ook alle algemene nieuwsberichten. Daarnaast mailen wij u tweewekelijks een nieuwsbrief met alle belangrijke informatie. Wel zo gemakkelijk, toch?

Individuele informatie, bijvoorbeeld van mentoren of docenten, gaat in de meeste gevallen via de e-mail. Waar nodig nemen we telefonisch contact op met thuis of nodigen we u uit voor een gesprek.

Resultaten van uw kind

De door uw kind behaalde resultaten kunt u vinden in ons leerlingvolgsysteem SOMToday. Als uw zoon of dochter afwezig is tijdens de les, registreren we dit ook in dit programma. Leerlingen gebruiken SOMToday ook om te zien wat hun huiswerk is.