De dag van een havoleerling

Arc

Hieronder staat beschreven hoe een dag van een havoleerling op het Roland Holst gemiddeld verloopt. Deze leerling volgt ons reguliere onderwijsconcept. Een dag van een leerling die mavo/havo, havo/vwo of vwo doet, is hiermee vergelijkbaar. Een dag van een QUEST ’21-leerling en die van een Talent-leerling verloopt anders.

Het basisrooster

Een lesdag begint op z’n vroegst om 8:25 uur en eindigt voor onderbouwleerlingen uiterlijk om 15:40 uur. Op dinsdag is dat uiterlijk 14:00 uur. Het wisselt per klas en leerjaar of je bijvoorbeeld het eerste uur of het laatste uur vrij bent. Ingeroosterde tussenuren komen in de onderbouw niet voor.

Een leerling heeft gemiddeld 32 lessen (van 45 minuten) in de week, maar dat hebben we zo verdeeld dat brugklassers wat minder lessen en derdeklassers wat meer lessen hebben. Een havoleerling in de brugklas heeft bijvoorbeeld 30 lessen.

verschillende soorten lessen

Naast de ‘gewone’ vaklessen, heeft een havoleerling 5 keuzelessen in de week. Daarbij bepaalt hij zelf wat hij wil leren. Deze lessen zijn met jaarlaaggenoten, maar dus niet met de hele eigen klas. Daarnaast heeft een leerling 1 mentorles, met de hele klas, en 2 individuele coachuren in het rooster staan. In die coachuren is er soms een gesprek met de coach gepland, maar niet altijd. In dat geval is de leerling vrij. Om die reden staan de coachuren altijd aan de rand van de dag.

De projectlessen zijn weer met de hele klas. Daarvan heeft iedere leerling er twee van 90 minuten in het rooster staan. Iedere periode – we hebben en 4 per jaar – krijgt een leerling twee nieuwe projecten.

Een voorbeeldrooster

Hieronder staat een rooster van een leerling uit 1 havo van periode 2 van schooljaar 2020-2021. Deze periode heeft de klas geen aardrijkskunde, maar in periode 3 weer wel.