Resultaten van onze leerlingen

Arc

Hoewel wij er zeer van overtuigd zijn dat onderwijs meer is dan enkel het halen van goede cijfers, kunnen we niet ontkennen dat resultaten een belangrijk deel zijn van ons onderwijs. Daarom houden we goed in de gaten of onze leerlingen op niveau scoren. Zo nemen we in klas 1, 2 en 3 jaarlijks een CITO-volgtoets af om te kijken hoe onze leerlingen scoren in vergelijk met leerlingen door het hele land. Het blijkt dat onze leerlingen daarop gemiddeld en bovengemiddeld scoren.

Onze leerlingen scoren sowieso goed. Zo haalt 98% van onze leerlingen zonder te blijven zitten de bovenbouw, terwijl de landelijke norm 95% is. Onze slagingspercentages zijn op of boven het landelijk gemiddelde, net als de cijfers die onze examenleerlingen halen. Daarnaast ontvangen gemiddeld zo’n 30 leerlingen per jaar, verdeeld over alle leerjaren en niveaus, het predicaat Cum Laude. Dat houdt in dat ze gemiddeld een 8.0 of hoger staan voor alle vakken met geen enkel cijfer onder de 7.0. U begrijpt dat wij deze bollebozen ieder jaar graag in het zonnetje zetten.

Kansrijk onderwijs

We zijn er trots op dat we kansrijk onderwijs bieden. Kansrijk onderwijs houdt voor ons in dat we altijd kijken naar de leerling achter de cijfers. Zien we mogelijkheden, dan benutten we die. En dat loont. 32% van onze leerlingen zit op een hoger niveau dan het aanvankelijke basisschooladvies. Veel van onze mavo-leerlingen stromen uiteindelijk op naar de havo. Dat gebeurt na het eerste, tweede jaar of na het examen. 

Zelf de resultaten van uw kind volgen

De mentor van uw kind houdt goed in de gaten welke resultaten uw zoon of dochter haalt. Maar u bent waarschijnlijk zelf ook benieuwd. Bij ons heeft u 24 uur per dag inzicht in de behaalde cijfers van uw kind. Zo kunt u altijd belonen waar het kan en bijsturen waar het moet. Via dit programma kunt u ook zien wat het huiswerk van uw kind is en of uw ziekmelding is doorgekomen.

Tijdens het Leerling-Ouder-Schoolgesprek (LOS-gesprek)  kunt u met de mentor over de resultaten van uw kind spreken.