Formulier aanmelden voor de eerste klas

Arc
Aanmeldingsformulier eerste klas

Aanmeldingsformulier eerste klas

Instroom in schooljaar *

GEGEVENS LEERLING

GEGEVENS OUDERS

GEGEVENS BASISSCHOOL (of: laatst bezochte school)

Heeft uw kind behoefte aan extra ondersteuning vanwege een handicap of een stoornis, zoals ASS of AD(H)D, neemt u dan contact op met de zorgcoördinator, Mirjam van den Hoek: mvdhoek@gsf.nl of via ons algemene nummer 035-6247863.