Formulier aanmelden voor de eerste klas

Arc
Aanmeldingsformulier eerste klas

Aanmeldingsformulier eerste klas

Instroom in schooljaar *

GEGEVENS LEERLING

GEGEVENS OUDERS

GEGEVENS BASISSCHOOL (of: laatst bezochte school)

In het kader van de wet Passend Onderwijs is het van belang eventuele diagnose(s) en extra ondersteuningsbehoefte(n) te vermelden, zodat de school passende begeleiding kan afwegen. Wanneer eventuele diagnoses niet vermeld worden, kan de zorgplicht van de school komen te vervallen en de aanmelding alsnog worden afgewezen.