Ons lesrooster

Arc

Op het Roland Holst College duren de vaklessen 45 minuten. Dit geldt ook voor de keuzelessen, mentorlessen en coaching.  Praktische vakken, zoals gym worden vaak in een blokuur aangeboden, 90 minuten dus.
Voor de vakprojecten bij QUEST staat over het algemeen ook 90 minuten in het rooster. Hetzelfde geldt voor de vakoverstijgende projectlessen, zowel bij QUEST als bij de reguliere klassen. Sommige projecten duren zelfs 135 minuten.

Meer doen in langere lessen

We verlengen de lestijd bij (vak)projecten bewust, omdat leerlingen dan aan grotere, complexere opdrachten moeten werken.  Ook vraagt deze vorm van onderwijs dat leerlingen meer samenwerken. Daarvoor is een les van 45 minuten minder geschikt.
Een les van drie kwartier leent zich echter wel goed voor het behandelen van één specifiek onderwerp. Om die reden hebben de vak- en keuzelessen die lengte.