Het lesrooster

Arc

regulier rooster
Op het Roland Holst College duren de lessen 65 minuten. Dat is een bewuste keuze. Door de lestijd te verlengen, is er meer tijd voor verdiepende opdrachten. Leerlingen hebben ook meer tijd om zelfstandig of in groepjes aan het werk te zijn. Na een klassikale uitleg is er namelijk nog volop tijd om een paar grotere, complexere opdrachten te maken en te bespreken. Als die lestijd efficiënt wordt gebruikt, dan hebben leerlingen ook minder huiswerk.

Uit een recent lestijdenonderzoek blijkt dat onze leerlingen het een voordeel vinden dat ze minder boeken hoeven mee te nemen, omdat ze hooguit 6 vakken op een dag hebben.

verkort rooster
Een aantal keer per jaar is er een verkort rooster. De lessen duren dan 45 minuten en er is maar één pauze. Dit verkorte rooster gebruiken we om ‘s middags tijd te hebben om bijvoorbeeld met de docenten te vergaderen over de leerlingen. De dagen dat er verkort rooster is, worden via onze website gecommuniceerd.