Lessen van 45 en 90 minuten

Arc

Wij werken met lessen van 45 of 90 minuten. In ons reguliere onderwijsconcept zijn de meeste vaklessen 45 minuten. Dit geldt ook voor de meeste keuzelessen, mentorlessen en coaching.  Praktische vakken, zoals gym en kunst worden vaak in een blokuur aangeboden, 90 minuten dus. Dat doen we ook met de projectlessen. 

Voor Talent geldt dat de meeste lessen 45 minuten duren, alleen de praktische vakken zijn een blokuur. 

Bij QUEST ’21 duren alle modules 90 minuten. Voor coaching en begeleiding staat 45 minuten op het rooster. 

Meer doen in langere lessen

We verlengen de lestijd bij praktische vakken en projecten bewust, omdat leerlingen dan aan grotere, complexere opdrachten moeten werken. Ook vraagt deze vorm van onderwijs dat leerlingen meer samenwerken. Daarvoor is een les van 45 minuten minder geschikt. Dit geldt ook voor de modules bij QUEST ’21.
Een les van drie kwartier leent zich echter wel goed voor het behandelen van één specifiek onderwerp. Om die reden hebben de vak- en meeste keuzelessen die lengte.