Het onderwijs in ons vwo

Arc

Naast de gebruikelijke vakken bieden we onze vwo-leerlingen de vakken filosofie, wetenschapsoriëntatie en Big History aan. Deze combinatie is een bewuste keuze. We vinden het belangrijk dat vwo’ers met een brede, open blik naar de wereld om hen heen leren kijken. Kritisch denken, probleemoplossend denken, omgaan met continue verandering: het zijn vaardigheden die in de 21e eeuw onontbeerlijk zijn.

verbanden tussen de vakken
Bij het vak wetenschapsoriëntatie staat zelf onderzoek doen centraal. Leerlingen leren zo de basisprincipes van de wetenschap. Ze kijken, meten en beschrijven. De verschillende onderzoeken die zij doen hebben steeds te maken met een van de drempels van het vak Big History.  13,8 miljard jaar geschiedenis, van de oerknal tot nu, wordt in 8 grote stappen met elkaar verbonden. Big History is bij uitstek het vak waarin we onze vwo-leerlingen laten zien dat alles met elkaar in verband staat. Maar om dat te kunnen zien, moet je wel een open, kritische houding leren aannemen. Leren om de juiste vragen te stellen. En dat komt dan weer terug bij het vak filosofie.

Een voorbeeld

Als bij het vak Big History de vorming van de planeet aarde en het ontstaan van het leven worden behandeld, wordt er tegelijkertijd bij het vak wetenschapsoriëntatie een onderzoek gedaan rondom fossielen. En bij filosofie gaat het dan bijvoorbeeld over de positie van de mens t.o.v. de aarde. Zijn mensen belangrijker dan dieren? En waarom dan?
Nog een voorbeeld: bij Big History staan we stil bij het ontstaan van de beschaving. Op hetzelfde moment staat bij wetenschapsoriëntatie een onderzoek naar het waarheidsgehalte van Asterix en Obelix centraal. Tegelijkertijd worden bij filosofie dan de grote Griekse denkers behandeld.

Alle andere vakken bouwen vervolgens verder aan het ontwikkelen van hogere denkvaardigheden, een wetenschappelijke houding en kritisch leren denken. En zo vormen Big History, wetenschapsoriëntatie en filosofie de drie-eenheid die ons vwo een modern alternatief voor het gymnasium maken.  

Terugkijken:

Floor is een leerling 1 vwo en Ruben van Veen is haar mentor en coach. Zij vertellen hoe het is om op het vwo te zitten.