Het onderwijs in ons vwo

Arc

De wereld is ons klaslokaal

Leren doe je niet alleen in de klas, maar vooral ook door dingen in de omgeving te ervaren. Op het Roland Holst gaan we daarom heel vaak het lokaal uit en de wereld in. Maar ook halen we de wereld onze school in. Er is zoveel te leren in en van alles om ons heen! 

We halen de wereld naar binnen
Door het grote netwerk van ons docententeam hebben we regelmatig gasten in huis om te inspireren of hun expertise met onze leerlingen te delen. Denk bijvoorbeeld aan de wereldberoemde violist Tim Kliphuis die een documentaire maakte over klimaatverandering, de bekende schaker Pascal Losekoot die een schaakclinic verzorgt of een van onze vele oud-leerlingen die nu op de universiteit onderzoek doet naar geluk onder jongeren. Verder komt de gemeente Hilversum regelmatig over de vloer om leerlingen mee te laten denken over bijvoorbeeld mobiliteitsproblemen, de inrichting van het stationsgebied en culturele activiteiten voor jongeren.

We gaan de wereld in!
Het naast onze school gelegen Corversbos leent zich uitstekend voor een real life biologieles. Tijdens de lessen art & design gaan we regelmatig aan de slag in het Grafisch Atelier Hilversum. Een bezoek aan Naturalis is geen los uitstapje, maar sluit aan bij de lessen big history. Wanneer we bij geschiedenis de waterlinie behandelen, pakken we ook daadwerkelijk even de fiets naar Naarden-Vesting. Onze Hilversumse heide vertelt perfect het verhaal van de ijstong bij aardrijkskunde. Bij filosofie en psychologie onderzoeken de leerlingen groepsgedrag in de Hilvertshof of in de supermarkt.

Ook zorgen we dat je op een andere manier heel veel leert, bijvoorbeeld tijdens het gezellige zeilkamp in Friesland in klas 2 of een skidag in de 4e, de werkweek naar Rome en Barcelona in de 5e en talentripjes naar bijvoorbeeld Lille voor Frans en Aachen voor Duits. 

Vorming van een veelzijdig wereldbeeld
We vinden het belangrijk dat je op ons vwo al meteen kennismaakt met de wetenschappelijke onderzoeksmethodes. Je leert door zelf onderzoek te doen en grote vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te belichten. Je ontdekt hoe je zelf denkt over complexe zaken, maar ook hoe we kunnen omgaan met al deze verschillende inzichten.
Alle vakken die je bij ons volgt, zijn verbonden met elkaar. Om dat ook echt goed te beseffen, krijg je in ons vwo vakken als big history en projecten in de project-uren die je laten zien hoe verschillende vakken met elkaar samenhangen. Zo ga je begrijpen hoe alles onderdeel is van een groter geheel, hoe jij hier in past… en zelf een bijdrage kan leveren.

Verdiepen, verbreden en verwonderen
Op het vwo krijg je les van een hecht docententeam in de Schutter, het gebouw aan de Schuttersweg. Deze docenten dagen je telkens uit zelf ook onderzoek te doen en vinden het belangrijk dat je telkens connecties ziet met andere vakken en actuele gebeurtenissen. We bieden je veel ruimte om zelf te kiezen, zowel binnen als buiten onze lessen: zo kan de ene leerling de geschiedenis of gedragsverandering achter een technologische innovatie onderzoeken, terwijl de andere leerling heel diep ingaat op alle techniek en wiskunde die hierbij komt kijken. 

Masterclasses
Leerlingen die méér willen, kunnen lessen van vakken waar ze goed in zijn inruilen voor een masterclass over een bijzonder onderwerp of deelname aan bijvoorbeeld de wiskunde-olympiade. Onlangs zijn leerlingen het archief op de zolder van de school ingedoken om de geschiedenis van onze school beter te leren kennen. De leerlingen bouwen een website waarop zij leerlingen en docenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de gangen van ons oude gebouw rondwandelden weer een gezicht willen geven.

Bijzondere vakken
Op het Roland Holst bieden wij een aantal vakken aan die je niet op elke school tegenkomt. Zo kun je eindexamen doen in maatschappijwetenschappen, filosofie en informatica. Verder krijgen alle leerlingen big history, in de 1e krijg je les over 13,8 miljard jaar geschiedenis: de oerknal, het ontstaan van planeten, leven en de mens. In 4 en 5 vwo gaat big history weer door en valt als schooleigen vak binnen het schoolexamen. Bij robotica in de onderbouw en informatica in de bovenbouw ga je naast de technische kant ook in op maatschappelijke en ethische vraagstukken die komen kijken bij ontwikkelingen in ICT, zoals privacy. Filosofie laat je nadenken over hele grote vragen en discussiëren over allerlei zaken waar je nieuwsgierig naar bent. 

U-talent
Op het vwo bereiden we je voor op de universiteit. Daarom werken we nauw samen met verschillende universiteiten, waaronder Universiteit Utrecht. We zijn aangesloten bij U-talent, waardoor je kunt deelnemen aan campusdagen, excursies en masterclasses van de universiteit. Zo ontdek je wat er komt kijken bij het doen van onderzoek, verdiep je je in allerlei alfa-gamma- en bèta-onderwerpen en ontdek je wat er bij jou past. Je krijgt een inkijkje in de verschillende studierichtingen die je kunt kiezen na de middelbare school. De activiteiten zijn voor klas 1 t/m 6 en voor alle leerlingen die extra uitdaging zoeken, een grote interesse hebben in een bepaald onderwerp en nieuwsgierig zijn naar hoe het straks is om echt te studeren.