huiswerkklas

Arc

Huiswerkbegeleiding ARHC door Lyceo 2019-2020 

Hierbij de toelichting op de keuze voor de inzet van Lyceo vanaf schooljaar 2019-2020.

Tot op heden hebben wij op het ARHC een huiswerkklas. In deze klas kunnen leerlingen in stilte aan het huiswerk werken met beperkte begeleiding.

De afgelopen jaren is de vraag naar persoonlijke en inhoudelijke studiebegeleiding naast de mogelijkheid om huiswerk te maken fors gestegen.

Om dit goed vorm te geven zetten wij vanaf komend schooljaar, in plaats van de huidige huiswerkklas, Lyceo hiervoor in.

Doordat Lyceo binnen de school de begeleiding zal verzorgen, is er een goede uitwisseling tussen de eigen docenten en de begeleiders van Lyceo. Dit versterkt de kwaliteit van de begeleiding.

Met de inzet van Lyceo is er dus meer continuïteit, intensievere persoonlijke ondersteuning en versterkte kwaliteit van de begeleiding.

Kortom een andere invulling van de huiswerk-studiebegeleiding dan voorheen. De kosten zijn daardoor behoorlijk hoger dan die voor de huiswerkklas ARHC.

Indien ouders graag gebruik willen maken van de huiswerkbegeleiding voor hun zoon of dochter, maar de kosten voor hen niet haalbaar zijn, dan kan een aanvraag worden gedaan aan het schoolfonds via de teamleider.

Tevens biedt Lyceo 1 op 10 plaatsen kosteloos aan voor een leerling waarvan ouders financieel minder draagkrachtig zijn.

De contactpersoon vanuit Lyceo is Hanne.Steenhuis@lyceo.nl  M: 06 23 73 20 36

WAT HOUDT HUISWERKBEGELEIDING LYCEO IN?

Informatie op de website van Lyceo:

https://www.lyceo.nl/huiswerkbegeleiding/

Aan de hand van een intakegesprek met jou en jouw ouders/verzorgers maken we een persoonlijk ontwikkelingsplan, dat specifiek voor jouw doelstellingen en wensen wordt samengesteld. Je maakt hiervoor een (gratis) studievaardigheden- en motivatietest. De resultaten hiervan dienen als startpunt voor de inhoudelijke begeleiding.

Met behulp van de Lyceo Leren Leren©-methode gaan we aan de slag met het aanleren en verbeteren van studievaardigheden. In een rustige omgeving werken we samen aan het vergroten van jouw motivatie en zelfvertrouwen, totdat je zelfstandig weer verder kan. Via ons eigen systeem kun je jouw vorderingen met huiswerkbegeleiding bekijken waar je maar wilt. Zo weet je precies aan welke taak je nog extra moet werken en welke je al eigen hebt gemaakt.

Lyceo Leren Leren© is de inhoudelijke basis van de dienstverlening van Lyceo. Deze bewezen effectieve methode is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Tilburg. Net als de studievaardigheden- en motivatietest, hiermee kunnen we precies zien aan welke studievaardigheden gewerkt kan worden en is er inzicht in wat jou motiveert. Zo kunnen we jou begeleiding op maat aanbieden.