Je eigen leerdoelen kiezen: hoe werkt dat?

Arc

Bij QUEST ’21 staat het vergroten van de autonomie van de leerlingen centraal. Die bereiken we onder andere door hun keuze te bieden in wat ze willen leren. Die keuze is niet onbegrensd: er zijn ook verplichte leerdoelen. Zo zorgen we dat elke leerling z’n havo- of vwo-diploma kan halen.

Naast de verplichte leerdoelen zijn er steeds 2 of 3 keuzeleerdoelen waar een leerling er een van kiest. Zo kan een leerling bijvoorbeeld kiezen uit de volgende drie leerdoelen:

  • Ik kan een berekenen hoe snel een speer gaat en waar hij ongeveer terecht gaat komen als iemand hem gooit.
  • Ik kan mijn eten bestellen en betalen in het Frans.
  • Ik weet hoe een bijenkolonie functioneert.

Bij ieder leerdoel bieden we een module aan, waarin de onderdelen om dit leerdoel te kunnen behalen, centraal staan. De leerlingen worden dus begeleid en ondersteund door een lessenserie en een vakdocent.

Verplichte leerdoelen

In iedere periode – er zijn er zes per leerjaar – zijn er ook verplichte leerdoelen voor de leerlingen. Denk aan het kunnen samenvatten van een krantenartikel bij het domein Nederlands of het kunnen rekenen met formules bij het domein wiskunde en rekenen. Hiermee zorgen we dat elke leerling een stevige basis aan kennis en vaardigheden opbouwt.

We verplichten bijvoorbeeld ook de module QUEST-vaardigheden, omdat we weten dat leerlingen deze nodig hebben om hun zelfstandigheid te vergroten.

Voldoende basis voor een havo- of vwo-diploma

Door de combinatie van verplichte en keuzeleerdoelen zorgen we dat iedere leerling een diploma op zijn niveau kan halen. Door de verplichte modules heeft iedere leerling voldoende basis. En door de keuzes die hij maakt, heeft hij zich al verdiept in meerdere vakken. Als een leerling veel leerdoelen heeft gekozen uit het domein Mens en Natuur, ligt het voor de hand dat hij zich ook wil richten op de examens van de bijbehorende vakken.

Er zijn mensen die zich afvragen of we de leerlingen zo wel voldoende voorbereiden op het halen van een diploma, ze krijgen namelijk niet alle leerstof aangeboden. Het antwoord daarop is: ja.

Op regulier onderwijs, of het nu bij ons op school is of elders, krijgen leerlingen ook niet alle leerstof aangeboden. Alleen dat valt niet zo op. Zo zijn er scholen die 90 minuten (2 lessen van 45 minuten) per week wiskundeles geven en andere scholen die dat 200 minuten (4 lessen van 50 minuten) doen. Dat er dan verschil is in wat er behandeld wordt aan onderwerpen, is wel duidelijk.

Een tweede verklaring is dat leerlingen in reguliere onderwijsvormen de leerdoelen weliswaar aangeboden krijgen, maar dat is nog niet hetzelfde als dat ze ze ook behalen. Op de meeste scholen mag je bijvoorbeeld een slecht cijfer, een niet behaald leerdoel dus, compenseren met een goed cijfer. Je kunt zelfs ieder jaar overgaan en uiteindelijk een diploma halen zonder ooit een voldoende voor natuurkunde gehaald te hebben. Bij QUEST ’21 kiezen we ervoor om niet alle leerdoelen aan te bieden, maar ieder leerdoel – verplicht of gekozen – moet wel behaald worden.

Terugkijken:

In het onderstaande fragment legt afdelingsleider Barry Roest aan kinderen van groep 7 en 8 uit hoe je bij QUEST ’21 je eigen leerdoelen kiest.

Meer weten? Neem dan contact op met:

dhr. B.L. Roest BA

dhr. B.L. Roest BA

afdelingsleider havo onderbouw, havo/vwo, QUEST