Maatschappelijk betrokken

Arc

Cijfers zijn belangrijk. Ze zeggen iets over wat een leerling kan en weet. Daarom zorgen we dat onze resultaten minstens vergelijkbaar zijn met de landelijke gemiddelden. Maar we willen onze leerlingen niet alleen voor het eindexamen klaarstomen. De huidige maatschappij vraagt nu eenmaal meer van (jonge) mensen dan een diploma alleen. We geven onze leerlingen dan ook allerlei andere vaardigheden mee. Deze vaardigheden zijn gebundeld onder de naam 21e-eeuwse vaardigheden. Dit zijn elf vaardigheden waarvan deskundigen zeggen dat ze extra belangrijk zijn in de maatschappij waarin onze leerlingen straks moeten functioneren. Zes van die competenties hebben we extra belangrijk gemaakt, waaronder de sociale en culturele vaardigheden.

Verschillende maatschappelijke vakken
Allereerst hebben we in verschillende leerjaren en op alle niveaus een speciaal maatschappelijk vak. Zo bieden we in de onderbouw het vak Taal en maatschappij aan, waarin bijvoorbeeld gedebatteerd wordt over het vluchtelingenvraagstuk, maar waar ook voorlichters van het COC langskomen. In de bovenbouw kennen we de verplichte vakken Nederlands en maatschappij en maatschappijleer en de keuzevakken maatschappijkunde en maatschappijwetenschap. Zo zorgen we dat iedere leerling hiervan het nodige meekrijgt, maar voor degenen die zich verder willen verdiepen in de maatschappelijke vraagstukken, is die mogelijkheid er. Dat wij zoveel aandacht besteden aan deze vakken is vrij uniek.

Maatschappelijke stage
Een aantal jaren geleden werd door de overheid de maatschappelijk stage geïntroduceerd en vrij snel daarna ook weer afgeschaft. De geldkraan werd dichtgedraaid en veel scholen haalden MAS weer van het programma. Wij niet! Al onze leerlingen lopen nog steeds een maatschappelijke stage. Zo geven leerlingen les aan ouderen in het gebruik van hun mobiele telefoon, wordt er geassisteerd op de sportdagen van basisscholen en worden er gezelligheidsbezoekjes afgelegd in het verzorgingstehuis. Het zijn ervaringen die leerlingen niet uit een boek kunnen leren, maar die wel heel vormend zijn.

In de brugklas werken alle leerlingen mee aan het goededoelenproject. Ze adopteren een goed doel en halen door verschillende acties geld op voor hun doel. Zo leren leerlingen enerzijds de beginselen van ondernemen, aan de andere kant ontwikkelen ze hun maatschappelijke betrokkenheid.

Sociale en culturele vaardigheden in ieder vak
Ook in de reguliere lessen gaat het vaak over sociale en culturele vaardigheden in de breedste zin van het woord. Of het nu een tekst is bij het vak Nederlands waardoor je aan het denken wordt gezet over het onderwerp transgenders of een voorlichting van de politie over de gevolgen van sexting in de mentorles.

Iedere school heeft zijn eigen kleur en profiel. Maatschappelijke betrokkenheid en continue aandacht voor sociale en culturele vaardigheden zit in ons DNA, het bepaalt in grote mate wat voor school wij zijn. En daar zijn we trots op!