Onderwijs

Arc

Laat je zien. Vanuit dat motto richten we ons onderwijs in. We dagen leerlingen uit hun eigen talenten te onderzoeken en te ontwikkelen. In en buiten de les.

Modern onderwijs
Al bijna 115  jaar staat het A. Roland Holst College voor goed onderwijs. En daarbij hebben we de traditie om voorop te durven lopen. Zonder het goede weg te gooien, vernieuwen we steeds weer ons onderwijs. Het is dus niet zo gek dat verschillende grote landelijke onderwijsvernieuwingen, zoals de Tweede Fase, bij ons zijn begonnen. Ook het vak Big History, dat door onze docenten is bedacht en uitgewerkt, wordt inmiddels op meer dan 45 scholen in Nederland gegeven. Daarnaast hebben we natuurlijk QUEST: 14 jaar geleden bedachten we dit onderwijsconcept en het is nog steeds vooruitstrevend.

Afgelopen schooljaar hadden we weer wat nieuws: we startten als een van de eerste scholen in de regio met het vak computing, waar ICT-vaardigheden als programmeren en omgaan met een device aan worden geleerd. Daarnaast begonnen we met het vak 21st century skills, een vak waar de belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden in samenhang worden aangeleerd.

Onderwijs op maat: 5 startniveaus
Wij geloven dat we ons onderwijs zoveel mogelijk op de leerling moeten afstemmen. En dat begint al bij het niveau waarop uw kind bij ons wordt ingedeeld. Daarom hebben wij vijf verschillende brugklassen:

  • vwo+ : voor leerlingen met een vwo-advies en een onderzoekende houding
  • havo/vwo : voor leerlingen met havo/vwo-advies
  • havo : voor leerlingen met een havo- of mavo/havo-advies met daarbij een plaatsingsadvies van de basisschool
  • mavo/havo : voor leerlingen met een mavo- of mavo/havo-advies
  • QUEST : voor leerlingen met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies

Natuurlijk kan het voorkomen dat een leerling zijn talenten pas ontwikkelt op de middelbare school. Daarom kunnen onze leerlingen na het eerste en tweede jaar op- en afstromen. Na het VMBO- of HAVO-eindexamen doorstromen naar HAVO of VWO gebeurt ook.