Onze missie

Arc

“We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een 10 halen. Nog belangrijker vinden we het dat onze leerlingen zich een 10 voelen!”

Als je ons vraagt wat wij het allerbelangrijkste vinden, dan krijg je dit als antwoord. Natuurlijk zijn we een school en vinden we cijfers en resultaten belangrijk. Maar zoals onze missie al zegt: de leerling achter die resultaten vinden we nog belangrijker.

Vanuit deze missie hebben we, samen met onze medewerkers, ouders en leerlingen drie kernwaarden vastgesteld. Deze zijn heel kenmerkend voor onze school. Het zijn: zelfontplooiing, betrokkenheid en optimale resultaten.  


Betrokkenheid

Cijfers zijn belangrijk. Ze zeggen iets over de vorderingen die uw kind maakt in kennisniveau. De eindexamenresultaten van onze leerlingen liggen boven de norm, maar we willen méér dan onze leerlingen klaarstomen voor het eindexamen. De maatschappij vraagt niet alleen een diploma. We willen onze leerlingen een stevige basis meegeven om zich te kunnen ontwikkelen tot betrokken burgers. We hechten veel waarde aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het leren kennen en toepassen van persoonlijke kwaliteiten. Tijdens de (mentor)lessen bespreken we omgangsvormen en is er ruimte voor gastlessen. Buiten de lessen om doen we veel aan burgerschapsvorming: in de brugklas organiseren we bijvoorbeeld de “goededoelenmarkt”. Een jaar later loopt elke leerling een maatschappelijke stage. Elk jaar wordt er deelgenomen aan de Amnesty schrijfmarathon. In de bovenbouw kan de leerling zich opgeven voor een reis van twee weken naar een ontwikkelingsland om vrijwilligerswerk te doen; een motivatiebrief geeft daarbij de doorslag. Binnen school is er de mogelijkheid lid te worden van de leerlingenvereniging. Initiatieven van leerlingen om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen worden gestimuleerd (bijvoorbeeld deelname aan Alpe d’HuZes).

Zelfontplooiing
Om goed te kunnen leren, is het nodig je te realiseren wat jouw kwaliteiten zijn. Onze tweede kernwaarde, zelfontplooiing, krijgt in de brugklas meteen vorm. In de mentorles, maar ook bij vakken als 21ste-eeuwse vaardigheden, wetenschapsoriëntatie en QUEST-Master hebben we lessen ontwikkeld, waarin we leerlingen uitdagen hun eigen talenten te onderzoeken en te ontwikkelen.
Een voorbeeld: bij het vak 21ste-eeuwse vaardigheden krijgen de leerlingen rondom thema’s als ‘Wij en onze wijk’ en ‘Wij in Europa’ vakoverstijgende opdrachten, waarbij ze onderzoek doen en samenwerken. Zo leert uw kind kritisch te denken en op een creatieve manier problemen aan te pakken.

Optimale resultaten
We gaan er vanuit dat je leren kunt leren. Door onze persoonlijke aandacht leren we uw kind goed kennen. Omdat we ons betrokken voelen bij onze leerlingen durven we hen de ruimte te geven om zich te ontplooien. Zo begeleiden wij onze leerlingen naar optimale resultaten. Het is daarom niet verwonderlijk dat er op het A. Roland Holst College veel opstromers zijn.

Een goede school begint met goed onderwijs en daarom gaan de docenten van het A. Roland Holst College vaak zelf de schoolbanken in. Tijdens studiedagen stellen we ons op hoogte van de laatste pedagogisch-didactische ontwikkelingen. Onze lessen houden we daardoor up-to-date. Ook volgen we cursussen op allerlei gebied: van leerproblemen tot computervaardigheden. De docenten worden, zowel door collega’s als door leerlingen, regelmatig beoordeeld. Met deze solide basis zorgen we met z’n allen voor een goede kennisoverdracht die tot optimale resultaten leidt.