Ons onderwijsconcept

Arc

Het Roland Holst staat voor eigentijds onderwijs. Dat is altijd zo geweest en dat willen we ook de komende jaren zo houden. Wij denken dat leren een persoonlijk, actief en sociaal proces is. Met dat in onze gedachten, hebben we ons onderwijs vanaf het schooljaar 2020-2021 anders ingericht. Iedere leerling krijgt vier soorten lessen:

N.B. QUEST (projectgestuurd onderwijs) en Talent (onderwijs voor hoogbegaafden) hebben een eigen onderwijsconcept.

Vaklessen

Ongeveer 60% van de lessen die een leerling heeft, bestaat uit vaklessen. Deze lessen lijken nog het meest op traditionele lessen. Een docent geeft opdrachten en uitleg over zijn vak aan een hele klas. Toetsen vinden plaats in deze lessen.

Keuzelessen

Ongeveer 20% van de lessen kiest een leerling zelf wat hij belangrijk vindt om te doen. Wil hij nog eens extra uitleg over breuken, dan gaat hij naar een keuzeles wiskunde. Werkt hij liever zijn kennis over de Romeinen bij, dan ligt een keuzeles geschiedenis voor de hand.
Iedere leerling kan steeds uit mogelijkheden kiezen die passen bij de vaklessen van dat moment. Naast extra uitleg en oefenen wordt er ook verdieping en verbreding aangeboden.

Projectlessen

4 lessen in de week (dat is zo’n 10% van de lestijd) worden besteed aan een vakoverstijgend project. Hier worden kennis en vaardigheden van verschillende vakken bij elkaar gebracht. Een voorbeeld hiervan is het bouwen van een eigen huis. De berekeningen hiervoor horen bij het vak wiskunde en natuurkunde, het bouwen van de maquette bij het vak art&design en het schrijven van een verkoopfolder bij het vak Nederlands. Naast deze vakinhoud werken de leerlingen ook aan verschillende 21e-eeuwse vaardigheden als samenwerken, ICT-basisvaardigheden en communiceren.
Elke 4 a 5 weken werken de leerlingen aan een nieuw project, steeds samengesteld met verschillende vakken.

Mentorlessen en coaching

2 a 3 lessen in de week zijn gereserveerd voor mentorles en coaching. Bij mentorles gaat het over onderwerpen die alle leerlingen (van de klas) aangaan. Denk aan praktische zaken als het regelen van een klassenuitje, maar ook aan leren leren of het kiezen van een vakkenpakket voor de bovenbouw.

Tijdens de coaching gaan de coach en leerling met elkaar in gesprek over individuele zaken. Zo komt het welbevinden te sprake, maar ook de behaalde resultaten. Een belangrijk onderwerp van gesprek zijn de te maken keuzes bij de keuzelessen.