Ons onderwijsconcept

Arc

Het Roland Holst staat voor eigentijds onderwijs. Dat is altijd zo geweest en dat willen we ook de komende jaren zo houden. Wij denken dat leren een persoonlijk, actief en sociaal proces is. Met dat in onze gedachten, hebben we ons onderwijs voor mavo, havo en vwo als volgt ingericht:

N.B. QUEST (projectgestuurd onderwijs) en Talent (onderwijs voor hoogbegaafden) hebben een eigen onderwijsconcept.

Iedere leerling krijgt vier soorten lessen:

Vaklessen

Ongeveer 60% van de lessen die een leerling heeft, bestaat uit vaklessen. Deze lessen lijken nog het meest op traditionele lessen. Een docent geeft opdrachten en uitleg over zijn vak aan een hele klas. Toetsen vinden plaats in deze lessen.

Keuzelessen

Ongeveer 20% van de lessen (kiest een leerling zelf wat hij belangrijk vindt om te doen. Wil hij nog eens extra uitleg over breuken, dan gaat hij naar een keuzeles wiskunde. Werkt hij liever zijn kennis over de Romeinen bij, dan ligt een keuzeles geschiedenis voor de hand.

Er zijn vier soorten keuzelessen waar een leerling uit kiest: steunlessen, sterlessen, specials en studie-uren. 5 keer per jaar kiest hij opnieuw, zodat hij steeds kan kiezen wat op dat moment belangrijk voor hem is.

Projectlessen

4 lessen in de week (dat is zo’n 10% van de lestijd) zijn projectlessen. Iedere leerling heeft wekelijks twee projecten waaraan hij werkt. Het verschilt per niveau en per periode welke projecten dat zijn. In totaal heeft een leerling 8 verschillende projecten per jaar.

Ieder project bestaat uit de kennis en vaardigheden van twee verschillende vakken. In het project van computing en Nederlands leren leerlingen bijvoorbeeld een zakelijke e-mail versturen en gebruiken ze daarbij de sneltoetsen van het mailprogramma. Bij het project van maatschappijleer en biologie gaat het bijvoorbeeld over homoseksualiteit en gender.

Bij een project zijn de (21e-eeuwse) vaardigheden minstens net zo belangrijk als de vakinhoud. Denk daarbij aan samenwerken, presenteren en het organiseren van je werk. Een project eindigt nooit met een toets, maar altijd met een product. Dat kan een vlog zijn, maar ook een maquette of een presentatie.

Mentorlessen en coaching

2 à 3 lessen in de week zijn gereserveerd voor mentorles en coaching. Bij mentorles gaat het over onderwerpen die alle leerlingen (van de klas) aangaan. Denk aan praktische zaken als het regelen van een klassenuitje, maar ook aan leren leren of het kiezen van een vakkenpakket voor de bovenbouw.

Tijdens de coaching gaan de coach en leerling met elkaar in gesprek over individuele zaken. Zo komt het welbevinden te sprake, maar ook de behaalde resultaten. Een belangrijk onderwerp van gesprek zijn de te maken keuzes bij de keuzelessen.