Onze onderwijsconcepten

Arc

Het Roland Holst staat voor eigentijds onderwijs. Dat is altijd zo geweest en dat willen we ook de komende jaren zo houden. Wij vinden dat leren een persoonlijk, actief en sociaal proces is.

Met dat in onze gedachten bieden we drie verschillende onderwijsconcepten aan. Zo zorgen we dat ieder kind (met een mavo-advies of hoger) onderwijs kan volgen dat hem een tien kan laten halen en, belangrijker nog, zich een tien kan laten voelen.

drie verschillende onderwijsconcepten

regulier mavo-, havo- en vwo-onderwijs: Ons reguliere onderwijsconcept is de moderne variant van het traditionele onderwijs. Een leerling volgt voor ongeveer 60% van de tijd vaklessen. Daar bepaalt de docent wat een leerling leert en hoe dat gebeurt. De rest van de lestijd vullen we met projectlessen en keuzelessen. Dat staat de leerling meer aan het roer. Iedere leerling wordt begeleid door een klassenbegeleider en een coach.

TalentARHC: TalentARHC is een onderwijsconcept dat speciaal ontwikkeld is voor hoogbegaafde leerlingen. Het duurt zes jaar en leidt op voor een vwo-diploma. Het onderwijs is grotendeels vraaggestuurd. Zes jaar lang begeleiden we de leerlingen intensief. We hebben het concept samen met onze collega’s van het Huizermaat ontwikkeld.

QUEST ’21: Ons onderwijsconcept QUEST ’21 is havo- en vwo-onderwijs dat zich richt op het behalen van leerdoelen. Er zijn verplichte leerdoelen en keuzeleerdoelen. Om leerdoelen te behalen volgt een leerling modules. De combinatie van door ons verplichte en door een leerling gekozen leerdoelen bepaalt uiteindelijk in welke vakken examen wordt gedaan.  

Het bevorderen van de autonomie van de leerling staat centraal in dit concept. Dit gebeurt door betekenisvolle keuzes te bieden tussen modules, binnen modules en tijdens lessen. Zo worden de leerlingen steeds zelfstandiger. 

Meer weten? Neem dan contact op met:

dhr. B.L. Roest BA

dhr. B.L. Roest BA

afdelingsleider havo onderbouw, havo/vwo, QUEST
mw. A. Klop MSc

mw. A. Klop MSc

afdelingsleider vwo onderbouw
mw. drs. U. Sno

mw. drs. U. Sno

afdelingsleider mavo
mw. drs. L. Tiesing

mw. drs. L. Tiesing

coördinator TalentARHC