Onze onderwijsvormen QUEST en Talent

Arc

Onze reguliere brugklassen krijgen les volgens ons nieuwe onderwijsconcept. Daarnaast hebben we nog twee bijzondere onderwijsvormen: QUEST en Talent.

Talent is onderwijs speciaal gericht op meer- en hoogbegaafde leerlingen. Wat het inhoudt en voor wie het bedoeld is, staat hier.
QUEST is projectgestuurd onderwijs op havo/vwo-niveau. Leerlingen hebben meer regie over hun eigen leerproces dan bij de reguliere onderwijsstromen. Wat QUEST precies is, staat hier.

Dat wij deze speciale onderwijsvormen hebben, past binnen ons idee dat het belangrijk is dat iedere leerling een 10 moet kunnen halen, maar dat het nog belangrijker is dat iedere leerling zich een 10 moet kunnen voelen.