Onze visie op onderwijs

Arc

Dag in dag uit zijn we bezig met het maken en verbeteren van onderwijs. Dat doen we vanuit het idee dat het leren van onze leerlingen een persoonlijk, actief en sociaal proces is:

“Leren is een persoonlijk proces”

Leerlingen hebben uiteenlopende talenten en ondersteuningsbehoeften. Daarom differentiëren we. Ook creëren we mogelijkheden om maatwerk te leveren, de zelfstandigheid te vergroten en elk talent aan te spreken

“Leren is een actief proces”

Hierin ontwikkelen leerlingen zich met aandacht en plezier op weg naar hun diploma. Daarom gebruiken we motiverende, activerende en uitdagende werkvormen om de leerdoelen te bereiken. Zo stimuleren we een actieve werkhouding bij leerlingen.

“Leren is een sociaal proces”

Hierin krijgt de persoonsvorming van onze leerlingen vorm. Daarom richten we ons ook op vruchtbare samenwerking en een groeiende verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de wereld.

Deze visie hebben we uitgewerkt in drie verschillende onderwijsconcepten: ons reguliere mavo-, havo- en vwo-onderwijs, QUEST ’21 en Talent. Zo bieden we elke leerling uit de regio met een vmbo T-advies en hoger een opleiding die bij hem of haar past.