Opleidingsschool

Arc

Kom stage lopen bij het A. Roland Holst College

Wil jij in een warme en inspirerende omgeving je eigen stijl van lesgeven ontwikkelen? Dan is een stage bij het Roland Holst iets voor jou!

Wij hebben niet alleen plaats voor stagiairs en lio’s van de reguliere lerarenopleiding, maar ook voor deeltijdstudenten en studenten van de Hogescholen voor de Kunsten en de Academie voor Lichamelijke Opvoeding.

Wat maakt een stage bij het Roland Holst bijzonder?

Het Roland Holst is een middelgrote, algemeen bijzondere school voor mavo, havo, QUEST en vwo. Wij zijn een maatschappelijk betrokken school waarin samenwerken, communiceren en creatief denken voorop staan. We ontwikkelen eigen onderwijsconcepten, zoals QUEST en vwo+, en bieden nieuwe vakken aan, waaronder Big History en computing.

Als stagiair op het Roland Holst ben je nauw betrokken bij de leerlingen en de school. Samen met collega’s werk je aan beter onderwijs. De komende tijd verdiepen we ons met name in de vijf rollen van de docent (didactiek), 21e-eeuwse vaardigheden en de inzet van digitale leermiddelen.

Wat heeft het Roland Holst te bieden?

Wij zijn een geaccrediteerde opleidingsschool (NVAO). We hebben een samenwerkingsovereenkomst met de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de Hogeschool Utrecht (HU), de Universiteit van Amsterdam (ILO), de Universiteit Utrecht en de Hogescholen voor de Kunsten in Utrecht en Amsterdam. Onze opleidingsplekken voldoen dus aan de eisen van deze instituten. Ook is de kwaliteit van de begeleiding gegarandeerd.

Wij bieden jou:

  • Een warme, inspirerende en veilige school waarin je alle kansen krijgt om je eigen stijl van lesgeven te ontdekken en ontwikkelen.
  • Veel variatie binnen verbondenheid.
  • Volop ruimte om in overleg je onderzoeksopdrachten uit te voeren.
  • Een plaats in ons team. We zien jou als een toekomstige collega en gaan ook zo met je om.
  • Uitstekende begeleiding. Drie personen zijn intensief bij jouw stage betrokken: je werkplekbegeleider (een hiertoe opgeleide en gefaciliteerde vakdocent), de schoolopleider en de instituutsopleider. Zij hebben regelmatig contact met elkaar.
  • Het GSF-schoolgroepprogramma. Een speciaal programma voor stagiairs met een afwisselend aanbod van thema’s en intervisiebijeenkomsten op de woensdagmiddag.

Solliciteren?

Heb je interesse in een stage bij het Roland Holst? Vul dan het sollicitatieformulier in voor het schooljaar waarin jij stage wilt lopen. Onze schoolopleiders Gjalt de Wijs (GdWijs@gsf.nl) en Sung Ritzema  (SRitzema@gsf.nl) laten snel iets van zich horen.

Sollicitatieformulier student schooljaar 2022-2023