De ouderraad en het ouderpanel

Arc

Ouderraad

“We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een 10 kunnen halen. Nog belangrijker vinden we het dat onze leerlingen zich een 10 kunnen voelen!”

Om deze visie te kunnen realiseren hecht het A. Roland Holst College veel waarde aan een actieve betrokkenheid van ouders en verzorgers. De ouderraad behartigt, vanuit het standpunt van de ouders en de verzorgers, de belangen van de leerlingen.

Taken ouderraad

De ouderraad is een inspraakorgaan binnen de school en bestaat uit een tiental betrokken ouders die de school (gevraagd en ongevraagd) adviseren, ondersteunen, en feedback geven op de volgende onderwerpen:

  • Kwaliteit van het onderwijs en onderwijsvernieuwing;
  • Buitenschoolse activiteiten;
  • Onderwijskosten;
  • Interne- en externe communicatie;
  • Beheer van het Schoolfonds.

Tevens is de ouderraad het aanspreekpunt voor ouders en verzorgers en organiseert zij een aantal activiteiten, zoals:

  • Algemene ouderavond;
  • Ouderpanels;
  • Beroepenmarkt.

De ouderraad is er niet voor bemiddeling bij individuele vragen of klachten van ouder(s) of verzorger(s), die kunnen immers veel beter worden opgelost in direct overleg met docenten, mentoren en/of de schoolleiding.

Beroepenmarkt

Jaarlijks organiseert de ouderraad een beroepenmarkt, waarbij leerlingen zich alvast kunnen oriënteren en een kijkje kunnen nemen achter de schermen van een groot aantal beroepen, functies en rollen.

Schoolfonds

Heb je als ouder, docent of leerling een briljant idee wat een positieve bijdrage levert en valt deze activiteit buiten het reguliere onderwijsaanbod, dan kun je een beroep doen op het Schoolfonds, door een verzoek in te dienen bij de ouderraad. Uiteraard is dit fonds niet ongelimiteerd en wordt per onderwerp een keuze gemaakt.

Ouderpanel

Voor elk niveau en specifieke leerjaren organiseert de ouderraad een aantal keren per jaar een ouderpanel. In deze bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op bepaalde onderwerpen. Leden van de ouderraad organiseren deze bijeenkomsten en worden tijdens de sessie ondersteund door de teamleider van de afdeling en vaak ook een aantal docenten.

Bijeenkomsten

De ouderraad vergadert zes maal per jaar en organiseert een jaarlijkse ouderbijeenkomst. Tijdens deze vergaderingen en bijeenkomsten is de schoolleiding (deels) aanwezig.

Een aantal van de leden heeft daarnaast zitting in de medezeggenschapsraad.

Op dit moment wordt de ouderraad vertegenwoordigd door:

Chantal Rooke (penningmeester) 3MAVO / Clara Meijer 3QUEST + 5VWO / Elsbeth Koutsoglou 2QUEST + 3QUEST / Floor Pel 3VWO + 4MAVO / Jasper de Vries 1MAVO/HAVO + 4HAVO / Jord Besteman 2VWO / Michiel Vos 1QUEST / Noor van der Woude 5HAVO / Qruun Schram (voorzitter) 2VWO / Sacha Tanis 4VWO + 5VWO / 

E-mail: arhc-ouderraad2@gsf.nl