procedure aanmelden 1e klas

Arc

Procedure aanmelding en toelating A. Roland Holst College leerlingen groep 8
schooljaar 2022-2023

Leest u onderstaande informatie a.u.b. zorgvuldig door vóór u het aanmeldingsformulier invult.

1. De aanmeldingsperiode voor leerjaar 1 op het A. Roland Holst college start op maandag 28 februari 2022. De aanmeldingstermijn sluit op vrijdag 4 maart 2022 om 12.00 uur.
Eerder aanmelden is mogelijk, mits u beschikt over het adviesformulier van de basisschool.

2. Aanmelding dient te gebeuren door de ouder(s)/verzorger(s). Zij maken gebruik van het digitale aanmeldingsformulier.

3. Als uw kind specifieke begeleiding nodig heeft vanwege een diagnose zoals ASS/ADD/ADHD verzoeken wij u vóór maart 2022 contact op te nemen met onze zorgcoördinator, mevrouw S. Bremekamp, sbremekamp@gsf.nl. Dit geldt overigens niet voor leerlingen met dyslexie/dyscalculie.
Bij het invullen van het digitale aanmeldformulier zullen wij vragen om alle relevante informatie, zoals onderzoekverslagen die de basisschool  niet kan verstrekken zonder uw toestemming, te uploaden. Deze informatie zullen wij, naast gesprekken met u als ouder(s), gebruiken om te kunnen beoordelen of wij het onderwijs kunnen bieden dat uw kind nodig heeft.

4. Na het invullen van het digitale aanmeldformulier vragen wij het originele adviesformulier bij ons in te leveren. Wij accepteren geen kopie. Het adviesformulier wordt door de basisschool slechts eenmalig verstrekt. Ouders kunnen namelijk maar bij één school aanmelden. Het advies dat vermeld staat, moet overeenkomen met de afdeling waar het kind voor wordt aangemeld.

5. Uiterlijk vrijdag 4 maart 2022 laten wij aan de ouder(s)/verzorger(s) van de aangemelde leerlingen weten of zij toegelaten worden en geplaatst kunnen worden in de afdeling waarvoor de leerling is aangemeld.

6. Bij de scholen die onderdeel uitmaken van de Gooise Scholen Federatie (De Fontein, Goois Lyceum, Huizermaat, College De Brink, Casparus College, Vechtstede College, Gooise Praktijkschool en het A. Roland Holst College) geldt dat voorrang wordt gegeven aan kinderen van medewerkers die bij de GSF op moment van aanmelden in vaste dienst zijn.

Meer weten? Neem dan contact op met:

mw. A. Klop MSc

mw. A. Klop MSc

afdelingsleider vwo onderbouw
dhr. B.L. Roest BA

dhr. B.L. Roest BA

afdelingsleider havo onderbouw, havo/vwo, QUEST
mw. drs. U. Sno

mw. drs. U. Sno

afdelingsleider mavo