QUEST

Arc

Hier lees je wat QUEST precies is.

Met welk advies kun je instromen?havo-, havo/vwo- en vwo-advies
In welk gebouw krijg je les? Klas 1 t/m 3: De Schutter
Wat is kenmerkend aan QUEST?* een onderwijsvorm gebaseerd op projectgestuurd leren
* uniek in het Gooi
* werken met een Chromebook
* extra aandacht voor de 21e-eeuwse vaardigheden samenwerken, creatief denken en zelfregulering
Welke speciale vakken zijn er?Science, WereldQUEST, QUEST-Master, Persoonlijk Mentoraatsuur
Hoeveel brugklassen zijn er?2 of 3
Wat is het slagingspercentage in het examenjaar?niet van toepassing, leerlingen stromen na 3 jaar in in havo 4 of vwo 4

Meer weten? Neem dan contact op met:

dhr. B.L. Roest BA

dhr. B.L. Roest BA

afdelingsleider havo en havo/vwo onderbouw en afdelingsleider QUEST