QUEST ’21

Arc

Hier lees je wat QUEST ’21 precies is.

Met welk advies kun je instromen?havo-, havo/vwo- en vwo-advies
In welk gebouw krijg je les? De Schutter
Wat is kenmerkend aan QUEST ’21?* een onderwijsconcept gericht op het vergroten van de autonomie van de leerling
* leerlingen behalen verplichte en zelfgekozen leerdoelen door modules te volgen
* uniek in het Gooi
* werken met een Chromebook
* extra aandacht voor de 21e-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, creatief denken en zelfregulering
* dagelijkse coaching en begeleiding
Welke speciale vakken zijn er?Bij QUEST ’21 volg je geen vakken, maar modules.
Hoeveel brugklassen zijn er?2 of 3
Wat is het slagingspercentage in het examenjaar?niet van toepassing

Meer weten? Neem dan contact op met:

dhr. B.L. Roest BA

dhr. B.L. Roest BA

afdelingsleider havo onderbouw, havo/vwo, QUEST