Wat is QUEST?

Arc

In de QUEST-klassen krijgt uw kind lessen waarbij we nog veel meer nadruk leggen op het combineren van vakinhoud en de 21e-eeuwse vaardigheden dan in de reguliere lessen. We werken projectgericht, waarbij leerlingen vooral met grotere, contextrijke opdrachten bezig zijn. Samenwerken en presenteren zijn belangrijke onderdelen bij veel opdrachten. Ook de 21e-eeuwse vaardigheden creatief en probleemoplossend denken en zelfregulering krijgen veel nadruk.

Deze onderwijsvorm is bijna 15 jaar geleden door onszelf ontwikkeld en gaat ervan uit dat een leerling het meeste leert als hij invloed heeft op hóe hij leert. Hiermee is QUEST ideaal voor kinderen die het prettig vinden zelf verantwoordelijkheid te nemen, die gewapend met hun Chromebook zelf op zoek gaan naar een oplossing voor het vraagstuk. Natuurlijk gebeurt dat onder begeleiding van ervaren docenten.

QUEST’ers beheersen na drie jaar dezelfde stof als de leerlingen in het reguliere onderwijs. En op het gebied van verschillende vaardigheden, zoals presenteren, zelfregulering en samenwerken, lopen ze zelfs voor.

Geen boeken maar een Chromebook
Omdat we dit onderwijsconcept zelf hebben ontwikkeld, werken we met een Chromebook en heel weinig met vaste boeken. Via een Elektronische Leer Omgeving (een ELO) kunnen onze QUEST’ers bij al het materiaal dat ze voor de verschillende vakken nodig hebben. Daarnaast gebruiken de leerlingen het device voor verwerking, maar bijvoorbeeld ook voor samenwerking. Wij kijken dan ook niet raar op als leerlingen met elkaar Facetimen om een project af te ronden.

Les op het eigen niveau
In de brugklas geven we les op havo/vwo-niveau. Vanaf de tweede klas kunnen leerlingen QUEST-lessen op hun eigen niveau volgen. Dat kan dus vwo-niveau zijn of havo-niveau, maar een combinatie van beide is ook mogelijk. Een leerling die goed is in zijn talen, volgt Duits, Frans, Nederlands en Engels dan bijvoorbeeld op vwo-niveau, terwijl de vakken wiskunde en science op havo-niveau worden gevolgd. Voor een klasgenoot is dat misschien precies andersom. Leerlingen blijven bij elkaar in de klas, maar volgen een eigen, gedifferentieerd traject.

Kennismaken met QUEST?

Wil je een dagje meelopen met QUEST om uit te vinden of het wat voor jou is? Dat kan. Kijk hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Je kunt bij de individuele kennismakingslessen in januari/februari ook QUEST-lessen volgen.

Meer weten? Neem dan contact op met:

dhr. B.L. Roest BA

dhr. B.L. Roest BA

teamleider havo, havo/vwo onderbouw en QUEST