Wat is QUEST?

Arc

QUEST is projectgestuurd onderwijs op havo- en vwo-niveau. Deze onderwijsvorm is ruim 15 jaar geleden door onszelf ontwikkeld en gaat ervan uit dat een leerling het meeste leert als hij invloed heeft op hóe hij leert. Leerlingen hebben dan ook meer regie over hun leerproces dan bij de reguliere onderwijsstromen.
Juist dit maakt deze onderwijsvorm ideaal voor kinderen die het prettig vinden zelf verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen die gewapend met hun Chromebook zelf op zoek gaan naar een oplossing voor het vraagstuk doen het goed bij QUEST. Natuurlijk staan zij er niet alleen voor: ze worden hierbij begeleid door een ervaren docententeam.

QUEST’ers beheersen na drie jaar dezelfde stof als de leerlingen in het reguliere onderwijs. En op het gebied van verschillende vaardigheden, zoals presenteren, zelfregulering en samenwerken, lopen ze zelfs voor.

Net als bij de reguliere klassen, zijn er ook bij QUEST verschillende soorten lessen. De invulling ervan is anders.

Vaklessen én vakprojecten

Bijna alle vakken worden bij QUEST in projecten aangeboden. Leerlingen werken hierdoor vaak aan grotere, contextrijke opdrachten. Samenwerken en presenteren zijn belangrijke onderdelen bij veel opdrachten. Ook andere 21e-eeuwse vaardigheden krijgen veel nadruk. Als het project de inhoud van één vak bevat, bijvoorbeeld Engels, dan noemen we dit een vakproject.

Een vak als wiskunde leent zich minder goed voor projectgestuurd onderwijs. Daarom bieden we dat aan in vaklessen van 45 minuten.

Samengevoegde vakken

Bij QUEST krijgen leerlingen in de eerste twee jaar het vak WereldQUEST. Dit is een combinatie van aardrijkskunde en geschiedenis, waarbij er veel nadruk ligt op de samenhang tussen beide vakgebieden. In de derde klas wordt de samenhang minder prominent. Dit heeft te maken met het voorbereiden op de losse vakken in de bovenbouw.

Hetzelfde geldt voor het vak NaSk, een combinatie van natuurkunde en scheikunde. Samen met het vak biologie noemen we dit Science.

Het vak QUEST-Master is een combinatie van heel veel verschillende vakken. Alle belangrijke (QUEST-)vaardigheden komen er aan bod. Een leerling krijgt bijvoorbeeld cursus fotografie, leert het organiseren van een feestmiddag voor ouders en ontwerpt zijn eigen museum. De eindopdracht na drie jaar is het schrijven en uitvoeren van een eigen musical.

Mentorles en coaching

2 à 3 lessen in de week zijn gereserveerd voor mentorles en coaching. Net als bij de reguliere klassen is de mentorles meer gericht op datgene wat alle leerlingen aangaat, bijvoorbeeld leren leren en het kiezen van een vakkenpakket. De coaching is gericht op de individuele leerling. Het gaat over het welzijn van de leerling, maar ook over de resultaten en het maken van de juiste keuzes.

Geen boeken maar een Chromebook

Omdat we dit onderwijsconcept zelf hebben ontwikkeld, werken we met een Chromebook en heel weinig met vaste boeken. Via een Elektronische Leer Omgeving (een ELO) kunnen onze QUEST’ers bij al het materiaal dat ze voor de verschillende vakken nodig hebben. Daarnaast gebruiken de leerlingen het device voor verwerking, maar bijvoorbeeld ook voor samenwerking. Wij kijken dan ook niet raar op als leerlingen met elkaar Facetimen om een project af te ronden.

Les op het eigen niveau

In de brugklas geven we les op havo/vwo-niveau. Vanaf de tweede klas krijgen leerlingen QUEST-lessen op vwo-niveau of havo-niveau. De leerlingen blijven bij elkaar in de klas, maar volgen een eigen, gedifferentieerd traject.


Kennismaken met QUEST?

Leerlingen die willen uitvinden of QUEST wat voor hen is, kunnen een dagje meelopen. Kijk hier voor meer informatie en om aan te melden.

Bij de individuele kennismakingslessen in januari/februari kan een leerling ook QUEST-lessen volgen.

Meer weten? Neem dan contact op met:

dhr. B.L. Roest BA

dhr. B.L. Roest BA

afdelingsleider havo en havo/vwo onderbouw en afdelingsleider QUEST