Roland Holst College start met Talent

Arc
Roland Holst College start  met Talent

Het Roland Holst College is dit schooljaar (2019-2020) met  TalentARHC gestart.

TalentARHC is een onderwijsstroom die speciaal in het leven is geroepen voor hoogbegaafde leerlingen. Het onderwijs kenmerkt zich door een speciale didactiek en een grote interactie tussen vaklessen en mentoraat.
Om dit onderwijs mogelijk te maken worden alle betrokken docenten en mentoren intern opgeleid.
Belangrijk in ons onderwijs is dat het zich richt op cognitieve uitdaging, het versterken van executieve functies en vaardigheden. Daarnaast bieden wij een omgeving waar de leerling zijn identiteit zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

In schooljaar 2010/2011 is TalentHZM gestart op de Huizermaat, ook behorend tot de Gooise Scholen Federatie GSF.  Talent heeft zich daar in de jaren ontwikkeld tot een zeer succesvol onderwijsconcept. De start en de vormgeving van het TalentARHC in Hilversum zal door experts van de Huizermaat ondersteund en begeleid worden.

We zijn blij met de ontwikkeling dat wij nu ook in Hilversum passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen kunnen aanbieden.
Wij zien uit naar TalentARHC.

Voor meer informatie kunt u mailen naar arhc-talent@gsf.nl

René Karman, rector A. Roland Holst College
Bart Smoors, coördinator Talent
Arnout Wattel, coördinator Talent