Schoolkosten en ouderbijdrage

Arc

Geen enkele school is gratis, ook de onze niet. Wel streven we ernaar de kosten per leerjaar zo laag mogelijk te houden. De ouderraad ziet daarop toe. Zij bespreekt jaarlijks met ons de ouderbijdrage.

Hoe hoog de jaarlijkse ouderbijdrage is, verschilt per leerjaar en niveau. Van de ouderbijdrage betalen we de buitenschoolse activiteiten, zoals de excursies naar musea en andere steden, maar bijvoorbeeld ook het tweedeklaskamp en de buitenlandreis.

Hier vindt u meer informatie over schoolboeken en ouderbijdrage en kunt u zien welke kosten wij dit schooljaar in rekening brengen per leerjaar en niveau en wat de leerlingen daarvoor krijgen.

Klik hier voor meer informatie over het werken met en de kosten van de Chromebooks.

Wij zijn van mening dat het nooit zo mag zijn dat een leerling niet bij ons naar school kan gaan, omdat de ouderbijdrage niet betaald kan worden. Daarvoor vinden we, bijvoorbeeld in overleg met de ouderraad, altijd wel een oplossing. Ook de gemeente Hilversum heeft goede regelingen hiervoor getroffen.