Sfeer en gebouwen

Arc

De sfeer maken we met elkaar

Het is niet makkelijk om een goede schoolkeuze te maken. Uiteraard zijn de kwaliteit van het onderwijs en de manier waarop uw kind wordt begeleid belangrijke redenen om voor onze school te kiezen. Een evenzo belangrijk punt is de sfeer op school. In een door onze school gehouden onderzoek uit 2015 gaf 86% van de ouders aan gekozen te hebben voor het ARHC vanwege die sfeer. Dat zegt wel wat. Sfeer laat zich echter moeilijk omschrijven. Ouders schreven in datzelfde onderzoek: ”De school staat voor warmte, betrokkenheid en oprechte aandacht”, ”Hier wordt mijn kind echt gezien” en [het is er] “ontspannen”, “informeel”, “persoonlijk” en “betrokken”. Ook de onderwijsinspectie noemt in haar rapport de sfeer van het A. Roland Holst College: “Er heerst een prettig schoolklimaat. Leerlingen delen mee dat docenten oog voor hen hebben en zich bij hen betrokken voelen.” (rapport onderwijsinspectie: www.scholenopdekaart.nl)

Twee gebouwen, toch kleinschalig.

De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs kan als groot worden ervaren. Toch hoeft u niet bang te zijn dat uw kind in de menigte verdwijnt of over het hoofd wordt gezien. Het A. Roland Holst College beschikt over twee sfeervolle, monumentale gebouwen die een minuutje lopen van elkaar vandaan staan: De Jonker (aan de Jonkerweg) en De Schutter (aan de Schuttersweg). Door de lessen aan de brugklas waarin uw kind zit nagenoeg in één gebouw te laten plaatsvinden, lijkt het aantal leerlingen de helft kleiner en de school wat kleinschaliger. Daarnaast werken we met klein, hecht docententeam dat meerdere jaren lesgeeft aan uw kind. Hierdoor leren de docent en uw kind elkaar goed kennen.

Momenteel wordt er verbouwd in de Jonker. Na de zomer van 2018 is de A-verdieping (begane grond) klaar. Binnen een paar jaar zal het hele gebouw klaar zijn. Omdat er tijdens de vakanties gewerkt wordt door de bouwvakkers, zullen de leerlingen tijdens de lessen geen last van de verbouwing hebben.

Er zijn eigen gymvelden in het bos, bereikbaar via een tunneltje onder de drukke weg door. Tevens hebben we 3 eigen gymzalen.

In de Schutter is de mediatheek gevestigd.

In de Jonker bevindt zich de leerlingenbalie; hier kunnen de leerlingen met al hun vragen terecht.