Speciale vakken

Arc

Een school is bij uitstek een lerende organisatie. Daarom zijn wij altijd bezig het met nog beter maken van ons onderwijs. Op verschillende plekken in de school heeft dat al geleid tot door ons ontwikkelde onderwijsconcepten, zoals QUEST. Daarnaast hebben we ook op alle niveaus en leerjaren speciale vakken. Sommige daarvan zijn door onszelf ontwikkeld en zijn zelfs landelijk overgenomen. Al die vakken hebben als overeenkomst dat ze niet alleen vakinhoud, maar ook verschillende 21e-eeuwse vaardigheden aanleren.

Big History
In het vwo krijgen alle eersteklas- én bovenbouwleerlingen het door ons ontwikkelde vak Big History, dat inmiddels ook op meer dan 40 andere scholen gegeven wordt. We behandelen vanuit diverse wetenschappelijke disciplines 13,8 miljard jaar geschiedenis. Bij dit vak staan onder meer de vaardigheden kritisch denken, mediawijsheid, samenwerken en communiceren centraal.

21st Century Skills
De brugklasleerlingen uit de mavo/havo, havo en havo/vwo krijgen het vak 21st Century Skills. Bij dit vak werken de leerlingen aan grotere projecten, waarbij ze gezamenlijk tot een eindproduct komen. De eerste periode krijgen ze les van hun mentor, daarna wisselt de docent per project. Bij dit vak staan vanzelfsprekend alle vaardigheden centraal, met extra nadruk op samenwerken, creatief denken, ICT-basisvaardigheden en zelfregulering.

QUEST-Master
QUEST-leerlingen hebben twee uur per week het vak QUEST-Master. Het is vergelijkbaar met 21st Century Skills, alleen is het veel uitgebreider. Omdat leerlingen het drie jaar hebben, zijn er veel grote en kleine projecten waaraan ze werken. Zo organiseren ze een feestavond voor hun ouders, doen onderzoek en hebben filosofieles. Bij dit vak komen alle vaardigheden terug, met veel nadruk op samenwerken, creatief denken, kritisch denken, ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid.

Wetenschapsoriëntatie
Vwo’ers hebben in de onderbouw het vak wetenschapsoriëntatie. Dit is vergelijkbaar met QUEST-Master en 21st Century Skills, alleen ligt de nadruk veel meer op het ontwikkelen van hogere denkvaardigheden. Leerlingen doen onderzoekjes op allerlei verschillende gebieden. Zo leren zij de basisvaardigheden voor goed onderzoek doen. Bij dit vak komen alle 21e-eeuwse vaardigheden terug, maar er is extra aandacht voor samenwerken, probleemoplossend denken, kritisch denken en ICT-basisvaardigheden. Het vak is in de brugklas een drie-eenheid met de vakken filosofie en Big History. 

Computing
In een maatschappij die steeds meer en steeds sneller digitaliseert, is het heel belangrijk dat je iets afweet van ICT. Wij vinden het onze taak onze leerlingen ICT-vaardig(er) te maken en hebben daarom het vak computing bedacht. Onze havoleerlingen en havo/vwo-leerlingen krijgen dit vak allemaal en ze leren er naast de ICT-basisvaardigheden bijvoorbeeld programmeren en computational thinking. Zelfregulering is ook een vaardigheid die veel aan bod komt.

Drama
Bij het vak drama denken veel mensen aan toneelstukjes spelen. Maar het is zoveel meer. Je leert er omgaan met elkaar, creatief denken, samenwerken en communiceren. Precies die 21e-eeuwse vaardigheden die wij extra belangrijk vinden. Daarom krijgen al onze mavo/havo-brugklassers dit vak.

Taal en maatschappij en Nederlands en maatschappij
Taalvaardigheid is heel belangrijk, dat weet iedereen wel. Maar wist je dat de grootte van de woordenschat van een leerling een belangrijke voorspeller is voor schoolsucces? En dat dat nog meer geldt voor leesvaardigheid? Met dat in onze achterhoofd hebben we de vakken taal en maatschappij (in klas 1 en 2) en Nederlands en maatschappij (in 3 mavo) ontwikkeld. Leerlingen houden zich bezig met maatschappelijke thema’s en tegelijkertijd werken ze aan hun taalvaardigheid. Zo debatteren ze bijvoorbeeld over een vuurwerkvrije zone en schrijven ze brieven aan de gemeenteraad. De vaardigheden communiceren, sociale en culturele vaardigheden, kritisch denken en mediawijsheid krijgen extra aandacht.

Speciale examenvakken
Bij ons op school kun je examen doen in een aantal vakken die je niet op elke school krijgt. Voor de mavoleerlingen zijn dat LO2  (een combinatie van sport en management) en maatschappijkunde. Daarnaast kunnen alle leerlingen Art&Design als extra vak kiezen. Havo- en vwo-leerlingen kunnen ook voor Art&Sound kiezen.

Ook bij deze vakken geldt dat ze passen binnen onze onderwijsvisie dat we de leerlingen naast vakkennis de 21e-eeuwse vaardigheden willen bijbrengen.