vwo+

Arc

 

Met welk advies kun je instromen? vwo-advies
In welk gebouw krijg je les? Klas 1 t/m 3: De Jonker

Klas 4, 5 en 6: De Schutter

Wat is kenmerkend aan ons vwo+
  • leren onderzoeken en onderzoekend leren
  • extra aandacht voor de 21e-eeuwse vaardigheden creatief, probleemoplossend en kritisch denken door 2 extra vakken
  • het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding wordt benadrukt
  • extra aandacht voor zelfontplooiing (worden wie je bent)
  • veel leerlingen kiezen exacte vakken in hun pakket
Welke speciale vakken zijn er? wetenschapsoriëntatie, filosofie, taal en maatschappij, Big History (in bovenbouw), informatica (examenvak), filosofie (examenvak) en Art&Design en Art&Sound als examenvak, Advanced English
Hoeveel brugklassen zijn er? 2 of 3
Wat is het slagingspercentage in het examenjaar? 2013-2014: 85,3

2014-2015: 84,1

2015-2016: 89,9