Wat is QUEST ’21?

Arc

QUEST ‘21 is havo- en vwo-onderwijs dat zich richt op het behalen van leerdoelen. Er zijn verplichte leerdoelen en keuzeleerdoelen. Om leerdoelen te behalen volgt een leerling modules. De combinatie van door ons verplichte en door een leerling gekozen leerdoelen bepaalt uiteindelijk in welke vakken examen wordt gedaan.  

Bij QUEST ‘21 geven we autonomie bevorderend onderwijs. Dit gebeurt door betekenisvolle keuzes te bieden tussen modules, binnen modules en tijdens lessen. Zo worden de leerlingen steeds zelfstandiger. 

Die modules zijn zo gemaakt dat leerlingen actief bezig zijn met het aanleren van kennis en vaardigheden. We toetsen minder, maar wat we toetsen moet met een voldoende worden afgerond.

Al ruim 17 jaar ervaring

Ruim 17 jaar geleden hebben we QUEST bedacht, omdat we wilden dat leerlingen meer verantwoordelijkheid kregen voor hun eigen leerproces. Dat deden we door ze veel betekenisvolle keuzes te bieden, En nu, bijna 20 jaar later, is dat nog steeds de belangrijkste gedachte achter QUEST ’21.

Een leerling in QUEST ’21 heeft een aantal verplichte leerdoelen. Dat is niet anders dan in het reguliere onderwijs. Ook daar moet je leren letterrekenen en weten hoe je een zakelijke e-mail schrijft. Het grote verschil is dat bij regulier onderwijs bijna alle leerdoelen verplicht zijn, terwijl bij QUEST ’21 er ook veel keuzeleerdoelen zijn. En waar er bij regulier onderwijs vaak door de docent wordt bepaald hoe je een leerdoel behaalt, is dat bij QUEST ’21 anders. Daar bepaal je dat als leerling, in overleg met je docent, veel meer zelf.

Als je als leerling deels zelf mag bepalen wat je leert en hoe je dat doet, maakt dat dat je beter leert. Je hebt er tenslotte zelf voor gekozen. Het maken van (juiste) keuzes, is iets wat niet altijd makkelijk is. Daarom heeft iedere leerling een coach die hem daarbij begeleidt.

Terugkijken: Past QUEST ’21 bij jou?

In onze uitzending over QUEST ’21 hebben we een testje laten zien waarmee kinderen uit groep 8 kunnen checken of QUEST ’21 bij hen past.

Meer weten? Neem dan contact op met:

dhr. B.L. Roest BA

dhr. B.L. Roest BA

afdelingsleider havo onderbouw, havo/vwo, QUEST