Werken met een Chromebook

Arc

Vanaf schooljaar 2019-2020 werken bijna alle brugklassers met een Chromebook. Dit past binnen onze visie dat we onze leerlingen de 21e-eeuwse vaardigheden moeten aanleren. De vaardigheden die te maken hebben met ICT komen op deze manier goed aan bod. Alleen de Talent-leerlingen werken dat jaar met een MacBook. Alle docenten werken ook met een Chromebook.

Binnen onze school is werken met een device niet nieuw. De afgelopen jaren hebben de havo-, havo/vwo- en QUEST-leerlingen al met een iPad gewerkt. Er is dus reeds ruime ervaring met het werken met computers in de klas. Bovendien zijn de lesboeken en het zelf ontwikkelde materiaal nog steeds leidend. De Chromebook wordt vooral ingezet voor ondersteuning en differentiatie.

Huur-Koop-regeling

We werken met een huur-koop-regeling voor de Chromebooks. Dit wordt voor ons verzorgd door Rentcompany. Nieuwe leerlingen krijgen hierover informatie.

Wat is een Chromebook?

Een Chromebook is een computer die wordt geleverd met het besturingssysteem Chrome OS van Google. De Chromebook heeft slechts enkele seconden nodig om op te starten en beschikt over ingebouwde bescherming tegen virussen. De Chromebook is gebaseerd op de cloud. In tegenstelling tot een normale computer wordt bij een Chromebook alles in de cloud opgeslagen en verwerkt. Bij een Chromebook is dan ook geen lokale opslag nodig. Documenten binnen de chromebook worden opgeslagen in de cloud.

Binnen de Gooise Scholen Federatie, waar onze school een onderdeel van is, werken we met een Google-omgeving. Daarbij sluit de Chromebook dus naadloos aan.