Kees Elsinga vertrekt bij Gooise Scholen Federatie

11 januari 2018
Arc

Na ruim 7,5 jaar voorzitter van het College van Bestuur van de Gooise Scholen Federatie te zijn geweest, gaat Kees Elsinga een nieuwe uitdaging aan. Eind april treedt hij in dienst als voorzitter van het College van Bestuur bij de stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio (41 scholen voor voortgezet, speciaal en primair onderwijs).

De Raad van Toezicht van de Gooise Scholen Federatie is inmiddels een procedure voor een opvolger gestart. Vóór 31 maart 2018 hoopt de raad de benoeming rond te hebben, zodat de nieuwe bestuursvoorzitter nog voor de zomervakantie kan starten.

Het vertrek van Kees Elsinga komt enkele maanden nadat Mark de Haas, lid van het College van Bestuur, aankondigde een nieuwe loopbaanstap te maken. Hij treedt in dienst bij BMC-Advies en wordt vanaf 1 maart 2018 opgevolgd door Tijmen Smit, die momenteel nog wethouder in Laren is.

De Gooise Scholen Federatie vindt het erg jammer dat Elsinga vertrekt. Wij zijn Kees bijzonder dankbaar voor de wijze waarop hij samen met Mark in het afgelopen decennium de GSF heeft uitgebouwd tot een krachtige en toekomstgerichte onderwijsorganisatie.

De Gooise Scholen Federatie heeft gedurende het voorzitterschap van Elsinga een voorspoedige periode gekend. Zo is de GSF gegroeid van 6500 naar 7100 leerlingen. De scholen van de GSF behalen goede onderwijsresultaten, passend onderwijs is ingevoerd en hebben vier excellente afdelingen op drie scholen het predicaat excellent toegekend gekregen. Ook is de GSF Academie in het leven geroepen, waar alle medewerkers gebruik kunnen maken van een uitdagend trainingsaanbod.

Kees Elsinga is vanaf augustus 2010 werkzaam als voorzitter van het College van Bestuur van de GSF. Als voorzitter is hij verantwoordelijk voor de portefeuilles strategisch beleid onderwijs, personeel en communicatie. Ook heeft hij een aantal externe portefeuilles; hij is voorzitter Qinas (Samenwerkingsverband Gooi en Vechtstreek), lid van de stuurgroep Productief Leren en lid van de stuurgroep Match op Meedoen.

Voor zijn opvolger ligt er een stabiele basis om verder vorm te geven aan de ambities van de GSF voor brede ontwikkeling, hoge onderwijskwaliteit, goede resultaten en maatschappelijke binding.

Fusie Weesp met Amsterdam: aanmeldingsprocedure Vechtstede College en Casparus College blijft hetzelfde

De fusie van Weesp met Amsterdam heeft geen gevolgen voor de aanmeldingsprocedure voor leerlingen van het Vechtstede College en het Casparus College. De gemeenteraad van Weesp heeft besloten om op termijn te fuseren met Amsterdam. De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad zich gebogen over de argumenten […]

Mark de Haas tijdelijk voorzitter College van Bestuur GSF

Momenteel loopt de procedure voor een voorzitter van het College van Bestuur van de Gooise Scholen Federatie (GSF). Het is de bedoeling bij het nieuwe schooljaar van start te gaan met een nieuwe voorzitter. Omdat Kees Elsinga per 23 april 2018 begint in zijn nieuwe […]

De GSF zoekt een voorzitter college van bestuur

De Gooise Scholen Federatie zoekt een voorzitter college van bestuur die de ontwikkeling (evolutie) van de Gooise Scholen Federatie verder vormgeeft. Functieomschrijving Bij de gezochte voorzitter is: het vertrouwen in het vakmanschap van zijn collega’s vanzelfsprekend; het plezier in het belangenspel tussen partijen zichtbaar; de […]