Regel van anderhalve meter afstand tussen leerlingen wordt opgeheven

25 juni 2020
Arc

Wat een goed nieuws kregen we op 24 juni jl. van onze minister president.  Vanaf 1 juli 2020 geldt de andere halve meter afstandsregel tussen leerlingen niet meer. 

Deze anderhalve meter regel leverde ondanks alle inspanningen wel beperkingen op voor de scholen. Niet alle leerlingen konden tegelijk op school aanwezig zijn, waardoor leerlingen  bepaalde lessen of activiteiten vanuit huis bleven volgen. 

Het kabinetsbesluit betekent dat na de zomervakantie in principe alle leerlingen weer naar school kunnen, met een grotendeels normaal rooster. Wel zijn er nog beperkingen, die voortvloeien uit de inmiddels bekende RIVM-richtlijnen: 

  • leerlingen en onderwijspersoneel uit risicogroepen of met gezondheidsklachten die kunnen wijzen op corona worden geacht thuis te blijven en te werken. 
  • de anderhalve meter regel blijft wel van kracht voor de afstand tussen leerling en onderwijspersoneel en onderwijspersoneel onderling

De VO-raad brengt voor het einde van juni een nieuw protocol uit voor de scholen, waarin de  nieuwe richtlijnen worden verwerkt. Hierin wordt ook de uitwerking van de afspraken over het vervoer van leerlingen opgenomen. Hoewel de capaciteit in het openbaar vervoer na 1 juli fors zal toenemen,  wordt van leerlingen nog gevraagd om zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school te komen. Het gebruiken van het openbaar vervoer wordt echter niet uitgesloten.