Ouderbijdrage & Schoolgids

Arc

Op het Casparus College is het lesmateriaal gratis. We vragen voor een aantal excursies, activiteiten en kluishuur wel een (vrijwillige) ouderbijdrage. Daarnaast hebben leerlingen bij verschillende profielen gepaste kleding en/of attributen nodig; denk aan veiligheidskleding en een gereedschapskist voor het profiel Technologie & Design.

Ouderbijdrage Casparus College 2021-2022

Klas 1: € 115,50 / Sportklas + € 200,- (als uw zoon/dochter hiervoor is opgegeven)

Klas 2: € 105,50/ Sportklas + € 200,- (als uw zoon/dochter hiervoor is opgegeven)

Klas 3: Economie en ondernemen € 108,-

Klas 3: Zorg & Welzijn € 160,50

Klas 3: Techniek € 248,-

Klas 4: Economie en ondernemen € 125,50

Klas 4: Zorg & Welzijn € 160,50

Klas 4: Techniek € 130,50

Evt. reizen zijn NIET in deze (vrijwillige) ouderbijdragen opgenomen

 

Vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023
In het nieuwe schooljaar zal de school geen vrijwillige ouderbijdrage meer gaan innen via
Iddink. De Wet vrijwillige ouderbijdrage die is ingegaan op 1 augustus 2021 stelt dat alle
bijdrage van ouders vrijwillig zijn en dat geen enkel kind uitgesloten mag worden van
activiteiten die op school worden aangeboden. Ook vervallen de vakgerichte kosten en zal
de school deze kosten zelf op zich gaan nemen. Met uitzondering van vakkleding zoals die
nodig is bij techniek. Hier vragen wij ouders om bij te dragen in de kosten voor een overall
en werkschoenen. Juist omdat dit ook de veiligheid waarborgt en leerlingen graag eigen
kleding hebben. Alle leerlingen mogen deelnemen aan alle activiteiten
ongeacht de wel of niet betaalde vrijwillige ouderbijdrage.

SCHOOLGIDS 2021-2022