Ouderbijdrage & Schoolgids

Arc

Op het Casparus College is het lesmateriaal gratis. We vragen voor een aantal excursies, activiteiten en kluishuur wel een vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast hebben leerlingen bij verschillende profielen gepaste kleding en/of attributen nodig; denk aan veiligheidskleding en een gereedschapskist voor het profiel Technologie & Design.

Ouderbijdrage Casparus College 2020-2021

Klas 1: € 167,50 / Sportklas + € 200,- (als uw zoon/dochter hiervoor is opgegeven)

Klas 2: € 147,50

Klas 3: Economie en ondernemen € 160,-

Klas 3: Zorg & Welzijn € 212,50

Klas 3: Techniek € 332,50

Klas 4: Economie en ondernemen € 172,50

Klas 4: Zorg & Welzijn € 217,50

Klas 4: Techniek € 177,50

 

SCHOOLGIDS 2020-2021