Ouderraad & Medezeggenschapsraad

Arc

Het Casparus College heeft een actieve en betrokken ouderraad (OR). Wij werken aan het creëren van een prettige, stabiele, gezonde, veilige en gezellige leeromgeving; een optimale basis om kennis te verrijken en inzicht te vergaren.

De OR draagt hieraan bij door:

  • de belangen van leerlingen en ouders te behartigen.
  • regelmatig met de schoolleiding te overleggen.
  • praktische hulp te bieden bij activiteiten en speciale gelegenheden (zoals de open dag).
  • om de twee jaar een thema-avond voor ouders te organiseren.

De OR vergadert 5x per jaar op dinsdagavond op school vanaf 19:30 uur. Het gaat dan over onderwerpen als het school- en jaarplan, lesuitval, vrijwillige ouderbijdrage, pesten en agressie, zorgbeleid en pestprotocol, onderwijsvernieuwing, schoolkamp, et cetera. Daarnaast is de OR vertegenwoordigd bij gelegenheden zoals de open dag, informatieavonden en de diploma-uitreiking.

Samenstelling namens de ouders:

Voorzitter: Mirjam Hagen (4e klas)

  • Isabel von Balluseck (3e klas)
  • Elma Bosman (3e klas)
  • Thea van Gelstwijk (2e en 3e klas)
  • Cathy Wiersema (1e klas)

Wilt u een keer aanwezig zijn bij een vergadering en/of contact opnemen met de OR, dan kunt u een mail sturen naar:  cc-ouderraad@gsf.nl

Medezeggenschapsraad

Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief. In de MR praten onder meer ouders en medewerkers mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs.

 Op het Casparus College bestaat de MR uit vier medewerkers en één ouder. Eén medewerker en één ouder worden afgevaardigd naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Gooise Scholen Federatie, waar het Casparus College deel van uitmaakt.