Informatie over het Corona virus

2 maart 2020
Arc

Het Coronavirus is ook in Nederland geconstateerd en leidt binnen de verschillende scholen binnen de Gooise Scholen Federatie en bij het bestuursbureau tot veel vragen. 

De Gooise Scholen Federatie heeft een bovenschools team samengesteld en volgt de aanwijzingen van de Nederlandse overheid  op de voet via de site van de rijksoverheid

We verwijzen iedereen met vragen naar deze specifiek op het onderwijs gerichte site waar ook de updates van het RIVM en Buitenlandse Zaken via doorlinks te vinden zijn. 

Voor regionale medische informatie verwijzen we naar de GGD regio Gooi en Vechtstreek.

Om verspreiding van het virus te beperken verzoeken we iedereen de richtlijnen van het RIVM te volgen:

In geval zich ziekteverschijnselen (luchtwegklachten met hoge koorts) voordoen, neem dan telefonisch contact op met de huisarts. De huisarts bepaalt of er getest moet worden. Mocht uit de test blijken dat er sprake is van besmetting dan zal de huisarts bepalen wat verder geschiedt. Als er sprake is van een quarantaine periode zullen wij er alles aan doen om, indien haalbaar, thuisonderwijs mogelijk te maken.

Wij zullen dagelijks bezien of bovenstaande informatie nog voldoet dan wel geactualiseerd moet worden. U kunt altijd voor vragen contact opnemen met het bestuursbureau van de GSF (035-6926700 of info@gsf.nl).