Laatste nieuws over het Corona virus!

16 maart 2020
Arc

Zondag kwam het kabinet met het nieuws dat de richtlijnen worden herzien. Wij kunnen ons zeer vinden in deze heroverweging. Wij zijn samen met alle schoolleiders van de GSF zondag opnieuw in beraad gegaan en hebben besloten om de herziene richtlijnen te volgen.

Om dat goed te kunnen voorbereiden zal ook het Casparus College op 16 maart 2020 en dinsdag 17 maart 2020 gesloten zijn voor alle leerlingen (behoudens voor de leerlingen van ouders in de cruciale beroepsgroepen) om de nodige voorbereidingen te kunnen treffen. Dat betekent dat we vanaf woensdag 18 maart in de scholen alleen nog doen wat strikt noodzakelijk is: onderwijs bieden aan examenleerlingen en opvang verlenen aan wie dat nodig heeft. Voor de overige leerlingen start het thuisonderwijs vooralsnog op woensdag.

Wij zullen onze examenleerlingen zo goed mogelijk begeleiden en voorbereiden op hun examens. We zullen ook pogen leerlingen die extra zorg behoeven zo goed mogelijk te bedienen.

Voor de overige leerlingen betekent dit dat wij hen zo snel mogelijk zullen informeren over de wijze waarop het onderwijsleerproces middels thuisonderwijs voortgang zal vinden. Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij er alles aan (zullen) doen om uw zoon/dochter zo goed mogelijk te bedienen en te begeleiden. We hopen daarbij ook op uw steun en betrokkenheid.

We zullen u zo goed mogelijk op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en u over de verdere voortgang nader informeren.

De schoolleiding

Laatste nieuws over het Corona virus!

Zondag kwam het kabinet met het nieuws dat de richtlijnen worden herzien. Wij kunnen ons zeer vinden in deze heroverweging. Wij zijn samen met alle schoolleiders van de GSF zondag opnieuw in beraad gegaan en hebben besloten om de herziene richtlijnen te volgen. Om dat […]