College van Bestuur

Arc

Het College van Bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. Het treedt op als bevoegd gezag en bestuurt de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen. Elk van de rectoren en directeuren van de scholen legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

Het CvB bestaat uit twee leden, te weten mevrouw A.M.E Kil-Albersen (voorzitter) en per 1 april 2023 de heer K. Stolwijk (lid).

Annet Kil

De voorzitter van het College van Bestuur heeft in het bijzonder onderstaande portefeuilles:

  • strategisch beleid
  • onderwijsbeleid
  • personeelsbeleid
  • externe representatie

Kees Stolwijk (per 1 april 2023)

Het lid van het College van Bestuur heeft in het bijzonder onderstaande portefeuilles:

  • financiën en personeelsformatie
  • huisvesting en facilitaire zaken
  • ICT

Overzicht nevenfuncties College van Bestuur